Açık İhale (22-A02-00)

Sayın Üyelerimiz,

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 26 Ağustos 2022 tarihli ve 61250511-934.01.04[003]-1554223 sayılı yazıda, Tersane Komutanlıkları onarım sorumluluğunda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı muhtelif birlikler için kadro eksiği/stok tamamlama maksadıyla ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarik edilmesi için yazı Ek’inde ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Cumhurbaşkanı Kararı gereği numaralı dosya kapsamında kalem muhtelif gemi 22-A02-00 1657 yedek parçası alımı Açık İhale Usulü ile 29 Eylül 2022 günü 14:30'de icra edileceği bildirilmektedir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale dokümanlarını https://bit.ly/3e1e1NB adresinden veya internet ortamından bedelsiz temin edebilecekleri belirtilmekte olup, fiyat teklifi verilirken dikkat edilecek hususlarda bilgi almak için kurulacak irtibat noktaları Ek'te yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

a_k_ihale_22_a02_00_.pdf