• Anasayfa
  • |
  • 5.000 Kg Tetril Malzemesi’nin Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu Hk.

5.000 Kg Tetril Malzemesi’nin Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu Hk.

Sayın Üyemiz,

           

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın  08.11.2017 tarih ve E.178202 sayılı

yazısı ile;

 

- Kurumlarının ihtiyacı olan 5.000 Kg Tetril Malzemesinin 2017 yılının Kasım ayının ikinci yarısında sevke hazır olmasının beklenmekte olduğu, Chennai Deniz Limanı/Hindistan’dan, Derince Limanına yazıları Ek’inde  gönderilen “İhale Dokümanı”na uygun olarak taşıttırılacağı,

 

- İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, verilmesi zorunlu olan belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde 13 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

 

İlgi yazı ve Ek’leri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” “Ticari”  ve “İhale” Duyuruları bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                          

                                                                                                                       Saygılarımızla,

 

          

                                                                                                         

                                                                                                                       İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                       Genel Sekreter V.

 

 

EK: İlgi Yazı ve Ekleri (14 Sayfa)     

                                                                                   

GEREĞİ:                                                                              BİLGİ:                                                                   

- Tüm Üyeler (web)                                                               - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

- Türk Armatörler Birliği                                                          İkmal Dairesi Başkanlığı

- S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.                                         - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- TAİS                                                                                           

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği            

- 25, 29, 40,  No.lu Meslek Grupları Üyeleri  

- Konteyner Gemi Sahiplerine

 

4258_699.pdf