• Anasayfa
  • |
  • PÜSEM’IN EĞITIM FAALIYETLERI HK.

PÜSEM’IN EĞITIM FAALIYETLERI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi:Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 22.11.2011 tarih ve 567 sayılı yazısı İlgi Yazı İle; 1- Piri Reis Üniversitesi bünyesinde kurulan Sürekli Eğitim Merkezi’nin (PÜSEM) eğitim faaliyetlerine 21 Haziran 2010 tarihinde başladığı, 2-T.C. Piri Reis Üniversitesi bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezi (PÜSEM)’inde Ek listede verilmekte olan eğitimlere ilave olarak Denizcilik sektöründen gelen talepleri karşılamak üzere; -Petrol-Kimyasal ve Sıvılaştırılmış Gaz Tankerleri İşlemleri -Tanker Yönetimi, Değerlendirme/Denetim Esasları (Tanker Management and Self Assesment) -Gemi Kiralama ve Brokerlik Kursu eğitimlerinin açıldığı ve resmi internet sitesinden (www.pusem.com) yayımlandığı, 3- Diğer taraftan; 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan STCW 2010 değişiklikleri ile; -Elektroteknik Zabit ve Elektroteknik Tayfa yeterlikleri oluşturulduğu, -Tüm güverte zabitanın GMDSS (asgari ROC) belgesine sahip olma zorunluluğu, -Başmühendis/Başmakinist ve makine zabitan sınıfı gemiadamlarının “Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) Eğitimi’ni görme zorunluluğu getirildiği, bu nedenlerle gemiadamlarının nitelik ve yeterlilikleri ile ilgili olarak “Gemiadamları Yönetmeliği”nde değişiklikler yapıldığı, 4- Ayrıca, Gemiadamları Yönetmeliği’ne (Taslak) göre; -Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği mezunlarının, alacakları fark eğitimi ile “Uzakyol Vardiya Zabiti”, -Gemi İnşaat Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Gemi inşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunlarının, alacakları fark eğitimleri ile “Uzakyol Makine Vardiya Mühendisi/Makinisti” olabilecekleri, 5- Ülkemizdeki gemiadamı kaynağının etkin kullanılması ve yurtiçi/yurtdışı denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan gemiadamı açığının kapatılmasına yönelik olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın öncülüğünde tamamlanan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan yukarıda belirtilen eğitimler ile PÜSEM bünyesinde verilmekte olan/verilebilecek diğer kurs/eğitimlerin listesinin Ek’te sunulduğu, Bu kapsamda, bireysel veya şirket bazında gemiadamlarının ihtiyaç duydukları eğitim/kurslarla ilgili talepleri için doğrudan Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PÜSEM) Müdürlüğü ile irtibat kurmaları, hususları belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: PÜSEM’de Verilen/Verilebilecek Kurs/Eğitimler Listesi (Web Sayfasında) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Eğitim Komisyonu Üyeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND - Gemi Sahipleri

618_4462_4462_618_ek.pdf