• Anasayfa
  • |
  • İMEAK DTO Merkez Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Tarih Değişikliği Hk.

İMEAK DTO Merkez Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Tarih Değişikliği Hk.

İlgi. 15.04.2014 Tarih ve 1744 Sayılı Yazımız.
 
İlgi yazımız ile; 30 Nisan 2014 Çarşamba günü 14:00-17:00 saatleri arasında Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Hizmet Binası’nda (Adres: Kılıç Ali Paşa Mah. İlyas Çelebi Sok.No:23 Cihangir-Beyoğlu/İSTANBUL ) Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hukuk Danışmanı Sn.Av.Sema YERLİKAYA tarafından  Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Gemi Adına Acenteye Yapılan Tebligat” konulu bir Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri düzenleneceği bildirilmişti.
 
Ancak, aynı tarihte yapılacak bir başka toplantı ile Eğitim Seminerinin çakışması sebebiyle bahse konu Yenileme Eğitim Semineri’nin  tarihi 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü  14:00-17:00 saatleri arasında Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Hizmet Binası’nda yapılmak üzere değiştirilmiştir.
 
Seminere katılarak gemi acentesi personeli tanıtım kartını yenilemek isteyen üyelerimizin ekte yer alan dilekçeyi gemi acentesi personeli tanıtım kartı fotokopileri ile birlikte en geç 29 Nisan 2014 Salı günü saat 12:00’ye kadar fatmanur.nomer@ denizticaretodasi.org.tr veya merve.hantal@denizticaretodasi.org.tr e-posta adreslerinden birine veya 0212 293 79 35 faksa göndermeleri  hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.
 
                                                                                                         Saygılarımızla,         
                                                                                                     
 
 
                                                                                                          Murat TUNCER 
                                                                                                          Genel Sekreter
 
EK : Dilekçe Örneği (1 sayfa)
 
Gereği :                                                             Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                            - T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bak.
- Türk Armatörler Birliği                                      Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Md.
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                         - YK Başkan ve Üyeleri
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği        - YK Yedek Üyeleri
- KOGAD                                                        - İMEAK DTO GAEK Üyeleri
- Gemi Brokerleri Derneği
- Tüm Acenteler                                                                    
- İMEAK DTO Şubeler/Temsilcilikler                       
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

261_1842_Ek10.doc