• Anasayfa
  • |
  • İMEAK DTO Merkez Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Hk.

İMEAK DTO Merkez Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Hk.

““2872 sayılı Çevre Kanunu ve Kanunun idari nitelikteki cezaları içeren 20.maddesinin uygulanması ile Yönetmelikler çerçevesinde yapılan uygulamalara açıklık kazandırılması ve kesilen çevre cezalarından kaynaklanan olumsuzlukların giderilebilmesi” konulu Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri, 24 Ekim 2013 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Hizmet Binası’nda (Adres: Kılıç Ali Paşa Mah. İlyas Çelebi Sok.No:23 Cihangir-Beyoğlu/İSTANBUL ) düzenlenecek olup, Dernek haritası http://www.vda.org.tr/iletisim adresinde yer almaktadır.
 
Seminere katılarak gemi acentesi personeli tanıtım kartını yenilemek isteyen üyelerimizin ekte yer alan dilekçeyi, gemi acentesi personeli tanıtım kartı fotokopileri ile birlikte en geç 23 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar 0212 293 79 35 faksa veya fatmanur.nomer@ denizticaretodasi.org.tr ve merve.hantal@denizticaretodasi.org.tr e-posta adreslerinden birine göndermeleri  hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.
 
                                                                                                             Saygılarımızla,         
                                                                                                     
 
                                                                                                          Murat TUNCER 
                                                                                                          Genel Sekreter
 
EK : Dilekçe Örneği (1 sayfa)
 
Gereği :                                                                     Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                   - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bak.
- Türk Armatörler Birliği                                              Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Md.
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                             - YK Başkan ve Üyeleri
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                - YK Yedek Üyeleri
- KOGAD                                                                              - İMEAK DTO GAEK Üyeleri
- Gemi Brokerleri Derneği
- Tüm Acenteler                                                                    
- İMEAK DTO Şubeler/Temsilcilikler                       
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
 
 
Firma Antetli Kağıdına yazılacaktır
 
 
 
 
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI GENEL SEKRETERLİĞİ’NE
Fındıklı/İSTANBUL
                                                                                                                                Tarih
                                                                                                      …./…./….
 
 
 
                    Şirketimizde halen ….………….. numaralı kimlik kartı ile gemi acentesi personeli olarak görev yapan ………..……………………………………...‘nın 24 Ekim 2013 tarihinde yapılacak Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri’ne katılması hususunda gereğini arz ederim.
 
 
 
 
 
 
 
Acente Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası
Acente Kaşesi
 
 
 
 
 
 
           
                                                                                                         
EK : Gemi Acentesi Tanıtım Kartı Fotokopisi