• Anasayfa
  • |
  • İMEAK DTO GEMI ACENTELIĞI YENILEME EĞITIM SEMINERI HK.

İMEAK DTO GEMI ACENTELIĞI YENILEME EĞITIM SEMINERI HK.

Bilindiği üzere, Denizcilik Müsteşarlığı’nca hazırlanan yeni Gemi Acenteleri Yönetmeliği 02.06.2011 tarih ve 27952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Yönetmeliğin 18.maddesinin 1.fıkrasının b) bendi “Gemi acentesi personeli tanıtım kartına sahip olanlar, tanıtım kartı düzenleme tarihinden itibaren beş yılı geçirmemek kaydıyla bir defa, yenileme eğitimlerine katılmaları zorunludur. Katılanların tanıtım kartları yenilenir. Bu süre içerisinde yenileme eğitimlerine katılmayanların tanıtım kartları süresi sonunda iptal edilir. Yeniden tanıtım kartı düzenlenebilmesi için bu kişilerin, yenileme eğitimine katılmaları zorunludur.” hükmüne amirdir. Söz konusu hüküm gereğince, gemi acentesi personeli tanıtım kartına sahip olanların tanıtım kartı düzenleme tarihinden itibaren beş yılı geçirmemek kaydıyla bir defa yenileme eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, Odamız Merkezinde 22-23 Kasım 2011 tarihlerinde Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri düzenlenecektir. 22 Kasım 2011 Salı günü saat 14:00 - 17:00 arasında “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” 23 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 14:00- 17:00 arasında ise “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” konularında seminer düzenlenecektir. Gemi acentesi personeli tanıtım kartını yenilemek isteyenlerin Ek’te yer alan dilekçe örneğini çalıştıkları firmanın antetli kağıdına yazarak ve dilekçe ekine kimlik belgelerinin fotokopisini ekleyerek 21 Kasım 2011 öğlen saat 12:00’ye kadar 0212 293 79 35 faksa göndermeleri hususunda gereğini ve bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : Dilekçe Örneği (1 sayfa) Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - Denizcilik Müsteşarlığı - Türk Armatörler Birliği Deniz Ticareti Genel Md. - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - Denizcilik Müsteşarlığı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği İstanbul Bölge Müdürlüğü - KOGAD - YK Başkan ve Üyeleri - Gemi Brokerleri Derneği - YK Yedek Üyeleri - Tüm Acenteler - Meslek Komitesi Başkanları - İMEAK DTO Şubeler - İMEAK DTO GAEK Üyeleri - İMEAK DTO Temsilcilikler - UTİKAD

577_4148_Dilekce_Orn.doc