• Anasayfa
  • |
  • Gemi Acentesi Personeli Eğitimi Duyurusu Hk. (26-30 Eylül 2016)

Gemi Acentesi Personeli Eğitimi Duyurusu Hk. (26-30 Eylül 2016)

Sayın Üyemiz, 

Gemi Acentesi Personeli Eğitimi, 26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Binası'nda (Kılıç Ali Paşa Mah. İlyas Çelebi Sok.No:23 Cihangir-Beyoğlu/İSTANBUL) yapılacak olup, eğitim kontenjanı 65 kişi ile sınırlıdır. Katılımcı listesi, başvuru sırasına göre belirlenecek, gemi acente firmasında çalışmayanların başvuruları yer durumuna göre değerlendirilecektir.

1. Eğitime ; en az lise mezunu, gemi acente firmasında çalışan ve gemi acente personeli kimlik kartı olmayan kişiler katılabilecektir.

2. Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yüksek öğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular ve Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvurarak gemi acentesi personeli kimlik kartı alabilirler.

3. Eğitim;Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Binası'nda Pazartesi-Cuma günleri Saat:10.00-17:00 arasında verilecek, sınav 01 Ekim  2016 Cumartesi günü  Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Ortaköy/İSTANBUL) Saat:10.00'da Odamızca yapılacaktır.

4. Sınav sonunda başarılı olanlar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na müracaat ederek "Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı" talebinde bulunacaklardır.

5. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

6. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı" dağıtılacaktır.

7. Eğitime  katılmak  isteyen  eğitim  niteliklerine  haiz kişilerin,  başvurularını  Ek'te yer alan firma  antetli  dilekçe,  öğrenim  durumunu  gösteren  belge  fotokopisi,  (en az lise diploma fotokopisi) ve nüfus  cüzdan  fotokopisi  ile  birlikte en geç 23 Eylül 2016 Cuma günü  mesai  bitimine  kadar 0-212-293-79-35 nolu faksa veya fatmanur.nomer@denizticaretodasi.org.tr  veya  ebru.aksan@denizticaretodasi.org.tr e-posta adreslerinden birine göndermeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                                        Saygılarımızla,

EK : Firma Antetli Kağıdına Yazılacak

         Dilekçe Örneği (1 sayfa)                                                                     

                                                                                                                          Murat TUNCER

Gereği                                                           Bilgi                                            Genel Sekreter

- Tüm Üyeler (web)                                - T.C.Ulaştırma Denizcilik Haber.Bak.

- Türk Armatörler Birliği                           Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Md.

- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.              - YK Başkan ve Üyeleri

- Vapur Donatan.ve Acent. Derneği      - YK Yedek Üyeleri

- KOGAD                                                 - İMEAK DTO GAEK Üyeleri

- Tüm Acenteler                                    - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- İMEAK DTO Şubeler/Temsilcilikler                       

- İMEAK DTO Meslek Komite Başk. 

603_3337_1243_001.pdf