• Anasayfa
  • |
  • DENIZDE EMNIYET VE CANLI KALABILME YAYIMLARI HK.

DENIZDE EMNIYET VE CANLI KALABILME YAYIMLARI HK.

İlgi yazı ile; Şubat 2010 tarihinde basımı yapılarak yayınlanan “Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme (Safety & Survival at Sea) Gemi Eğitim El Kitabı” nı (SOLAS Training Manual) IMO’nun STCW Kodu gereğince istediği, gemiadamlarının alması gereken beş temel kurstan; Kişisel Sağ Kalma, Can Kurtarma Vasıtalarının Kullanım Yeterliliği, Temel Yangın Savunma, Kişisel Emniyet ve Sosyal Sorumluluk Eğitimlerine yönelik müfredat içerikleri ile SOLAS Bölüm III-Kural 51’de belirtilen ve her gemide bulunması zorunlu “Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme Eğitim El Kitabı” (Solas Training Manual) nın içeriği kapsamında oluşturulduğundan gemiadamlarının eğitimleri ve bilgilendirilmesi bakımından faydalı bir kaynak olarak değerlendirildiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İDO A.Ş. - RODER - UND - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Koster Armatörleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Gemi Sahibi Firmalar