Temmuz 2016

Jamaika'da sürdürülebilir deniz güvenliği

01/07/2016

Jamaika'da düzenlenen uygulamalı eğitimde deniz güvenliğini arttırmaya ve deniz hukukunu daha etkili bir şekilde uygulamaya yönelik geliştirilen çeşitli senaryolar takip edildi. Hükümet departmanları ile acenteler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi gerektiğinin altını çizen bu senaryolarda ele alınan başlıca konular;

  • yolcu gemilerinin karşılaştığı tehditler,
  • liman, havalimanı ve sınır geçişleriyle ilgili güvenlik meseleleri,
  • kitle imha silahlarının kullanıldığı vakalar
  • petrol döküntüleri gibi çevresel tehditler ve
  • deniz güvenliği denetimleri şeklindeydi.

jamaica_maritime security.jpg 

Etkinlik, denizlerde güvenlik pahasına kalkışılan yasa dışı suç ve eylemlere karşı düzenlemeler getiren IMO mevzuatının Jamaika ulusal sınırları içinde daha iyi uygulanabilmesi için Jamaika Hükümeti'ne destek olmak amacıyla düzenlendi.

 

Denizde Siber Risk Yönetimi İçin Geçici Nitelikte Kılavuz

04/07/2016

Siber saldırılardan kaynaklı tehdit ve hassasiyetlere karşı farkındalığın arttırılması yönünde doksan altıncı oturumunda karar alan IMO Deniz Güvenliği Komitesi (MSC 96), denizde siber risk yönetimi için geçici nitelikte kılavuz (Interim guidelines on maritime cyber risk management) yayımladı.

IMO tarafından konuyla ilgili yayımlanan 1 Haziran 2016 tarihli Sirkülere göre, denizcilik sektöründe özellikle aşağıdaki hususlarda siber risk yönetimine olan ihtiyaç artmıştır:

-Köprüüstü sistemleri,

-Kargo taşıma ve yönetimi sistemleri,

-Makine yönetimi ve güç kontrol sistemleri,

-Erişim kontrol sistemleri,

-Yolcu hizmeti ve yönetimi sistemleri,

-Yolculara yönelik kamusal ağlar,

-Yönetim ve mürettebat için sosyal yardım sistemleri,

-Haberleşme sistemleri.

Henüz tavsiye niteliği taşıyan Kılavuzda çizilen yol haritası; rol ve sorumlulukların tanımlanması, gemi donanımının korunması, olası siber vakalarından korunmak için faaliyetler planlanması, siber saldırıdan etkilenen sistemlere müdahale edilmesi ve bunların düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi adımlarına vurgu yapmaktadır.

IMO'nun konuyla ilgili yayımladığı sirküler aşağıdaki haberimizin Ek'inde yer almaktadır:

http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/haberdetay.aspx?haber=1031

 

Almanya balıkçı gemilerinin güvenliğiyle ilgili sözleşmeyi kabul etti

05/07/2016

fishing vessel safety.jpgAlmanya, 2012 Cape Town Sözleşmesi'ni kabul eden altıncı devlet oldu. Sözleşmede açık denizlerde seyreden büyük balıkçı gemilerinde güvenliği sağlamak için gerekli tedbirlere yer verilmekte ve stabilite, gemi inşa, mürettebatı koruyucu önlemler vb. konular ele alınmaktadır. Sözleşme, 22 devlet tarafından kabul edildikten 12 ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu devletlerin filosunda asgari 3,600 balıkçı gemisi bulunması ve bu gemilerin de açık denizlerde seyretmeye uygun şekilde en az 24 metre uzunluğunda olması gerekmektedir.

Cape Town Sözleşmesi, 1993 tarihli Torremolinos balıkçı gemileri güvenlik protokolünü güncelleyecek birtakım değişiklikleri yasalaştırmayı ve böylece balıkçı gemileri güvenliği için zorunlu küresel bir rejim sunmayı amaçlamaktadır.

 

2017 Dünya Denizcilik Günü teması: "Gemiler, Limanlar ve İnsanlar – birbirine bağlanıyor"

07/07/2016

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'in IMO Konseyi'ne sunduğu "Gemiler, Limanlar ve İnsanlar – birbirine bağlanıyor", 2017 Dünya Denizcilik Günü teması olarak seçildi.

116. kez toplanan IMO Konseyi'ne hitap ettiği konuşmasında Lim, bu temanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile denizcilik sektöründe ve kamu limanları ile özel limanlarda çalışma fırsatı sunacağını, bu alanlarda aktif taraflar arasında daha etkili bir iletişimin sağlanmasına ve en iyi uygulamaların benimsenmesine yardımcı olacağını dile getirdi.

"Denizcilik sektörü, gemi ve limanlar ile bunları işleten insanları içeren yapısıyla ve deniz yoluyla ticareti teşvik ederek, ülkelerdeki istihdamı arttırmada ve istikrar ile refahı güçlendirmek için Üye Devletlere yardım edecek koşulları yaratmada önemli bir rol üstlenebilir ve üstlenmelidir," diyen Lim şöyle devam etti: "2016 Dünya Denizcilik Günü'nün 'Denizcilik: dünya için vazgeçilmezdir' teması üzerinden ilerlemeyi hedefleyen 2017 teması, bu doğrultuda, bütün tarafların dâhil olduğu bir yaklaşımı öngören denizcilik stratejilerinin uygulanması için Üye Devletlere yardımcı olmaya odaklanmakta ve deniz ulaşımının kolaylaştırılması, verimliliğin arttırılması, seyirlerin güvenliği, deniz çevresinin korunması ve deniz güvenliği gibi konuları ele almaktadır."

IMO, Dünya Denizcilik Günü teması ve bunun kapsamında yapılacak çalışmalarla, Birleşmiş Milletler 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin' gerçekleşmesine de destek olacaktır.

Birleşmiş Milletler mevcut durumu dikkate alarak dünyamızı etkileyen tehdit ve durumlar arasında nüfus artışı, iklim değişikliği, çevresel tehditler, doğal kaynakların sürdürülebilirliği dikkate almadan sömürülmesi, gıda güvensizliği, organize suç çeteleri ve örgütlerinden kaynaklı toplumsal tehditler ve karışık göç hareketlerine neden olan istikrarsızlığı ön plana çıkarmaktadır.

 

Hindistan'ın ilk kadın kaptanı "IMO 2016 Denizde Olağanüstü Cesaret Ödülü"nün sahibi oldu

07/07/2016

bravery award.jpgPetrol ürünleri taşıyan Sampurna Swarajya tankerinin kaptanı Radhika Menon, geçen sene Haziran ayında Bengal Körfezi'nde batmakta olan balıkçı teknesindeki yedi balıkçıyı kurtarmadaki rolünden dolayı IMO 2016 Denizde Olağanüstü Cesaret Ödülü'ne layık görüldü.

22 Haziran günü, geminin üçüncü kaptanı, Orissa'nın Gopalpur kıyısının 2.5 km açıklarında balıkçı teknesini fark etti.

Kaptan Menon, pilot merdiveni ve can kurtarma yeleklerinden yararlanarak derhal kurtarma operasyonuna başlanması talimatını verdi. Elverişsiz hava koşullarında, yaşları 15 ile 50 arasında değişen yedi balıkçının kurtarılması için üç kez girişimde bulunuldu ve balıkçılar güvenle gemiye taşındı.

Kaptan Menon, bu ödülle, yalnızca Hindistan Ticaret Filosu'ndaki ilk kadın kaptan olmakla kalmadı, aynı zamanda IMO Denizde Olağanüstü Cesaret Ödülü alan ilk kadın kaptan oldu.

Ödül töreninin 21 Kasım günü IMO Merkezi'nde düzenlenmesi planlanıyor.

 

Myanmar CLC Protokülü'nü kabul etti

12/07/2016

Myanmar, Petrol Kirliliğinden Kaynaklı Zararlarda Sivil Sorumluluklar hakkındaki Uluslararası Sözleşme (CLC – International Convention on Civil Lability for Oil Pollution Damage)'nin 1992 tarihli Protokolü'nü kabul etti. 2015 Kasım'da IMO tarafından düzenlenen beş günlük atölye çalışmasına Myanmar da katılmış ve ülke temsilcileri IMO sözleşmelerinin getirdiği yükümlülükler, avantajlar, haklar ve zorunluluklar üzerine bilgi edinmişti. Myanmar'ın CLC Sözleşmesi'ni ulusal mevzuatına katma yönündeki çalışmaları da bu atölyeden sonra başlamıştı.

 

Somali Paydaşlar Forumu'nda denizcilik kodu ele alındı

15/07/2016

Revize edilen Somali Denizcilik Kodu'na, IMO'nun sponsor olduğu Paydaşlar Forumu'nda son şekli verildi.

Revize Kod, uluslararası denizcilik hukukundaki gelişmeleri ve en iyi uygulamaları gösteren içeriğiyle Somali Ulusal Denizcilik Yönetimi'nin etkin şekilde çalışması için gerekli yasal temeli sağlıyor.

Somalia Stakeholders Forum_smaller.jpg

Forum resmi olarak 10 Temmuz'da başlayıp Birleşmiş Milletler'in Somali Yardım Misyonu (UNSOM – United Nations Assistance Mission to Somalia)'nun desteğiyle IMO tarafından organize edildi. Açılışta Somali Federal Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı HE Mohamed Omar Arte, bu girişimi Somali'nin 3,300 kilometreyi aşan kıyı şeridinden tam olarak faydalanabilmek için ülkeyi yeniden konumlandıracak bir dönüm noktası olarak kabul etti. Başbakan yardımcısı, şimdiye kadar sunduğu teknik destek için IMO'ya teşekkür ederken ülkesinin denizcilikte karşılaştığı zorluklarla ilgili IMO'dan gelmeye devam edecek her türlü desteğe açık olduğu belirtti.

 

 

 

 

Fas'ta enerji verimliliği ile ilgili atölye çalışması yapıldı

21/07/2016

IMO, enerji verimliliğinin arttırılmasına ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının kontrolüne yönelik kabul ettiği mevzuatın daha büyük bir farkındalıkla uygulanmasına destek olmak için Fas'ta atölye çalışması düzenledi. 19-21 Temmuz 2016 tarihlerinde düzenlenen "MARPOL Ek VI ve Teknoloji Transferi" çalışmasına Fas Hükümeti'nden bakanlık düzeyinde katılım gerçekleşirken liman yetkilileri ve denizcilik eğitim enstitüleri de etkinlikte yerini aldı.

Fas, IMO'nun GloMEEP projesi kapsamında eğitim düzenlediği on pilot ülke arasında yer alıyor. Denizcilikte enerji verimliliği sağlayan tedbirlerin gelişmekte olan ülkelerde etkili olarak uygulanması amacıyla başlatılan GloMEEP projesi, Fas'ın yine 21 Temmuz'da düzenlenen Birinci Ulusal Çalışma Gücü toplantısında da ele alındı. Toplantıda GloMEEP projesi için iki yıllık faaliyet planı ve faaliyetlerden sorumlu olacak kurumlar belirlendi.

 

IMO belgelerini uygulama alt-komitesi toplandı

22/07/2016

'IMO Belgelerini Uygulama Alt-Komitesi' üçüncü oturumu, IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'in konuşmasıyla başladı.

IMO, deniz güvenliğini sağlamak ve deniz çevresini korumak için yasal düzenlemeler yapmakta ve bu doğrultudaki yasa ve kılavuzların yer aldığı yasal belgeler kabul etmektedir. Alt-komite, bu belgelerin üye devletler tarafında etkili bir şekilde uygulanmasına ve uygulama usullerinde küresel istikrarın sağlanmasına destek olma amacıyla toplanmaktadır.

imo subcommittee.jpgIMO Sekreterliği, komiteye sunduğu bildiride liman alım tesislerindeki yetersizlik iddialarının yer aldığı 2015 raporlarına yer vermiş, ayrıca gemi yük ambarlarını yıkama suyunu alan tesislerin eksiklerini de ifade etmiştir. Deniz çevresine zararlı olarak sınıflandırılan HME (Harmful to the Marine Environment) yüklerle dolu ambarların yıkandığı suların durumu özellikle vurgulanmıştır.

Konuyla ilgili olarak GISIS (Global Integrated Shipping Information System)'teki Liman Alım Tesisleri (PRF – Port Reception Facilities) modülünün güncellenmesinde karar kılınmıştır. IMO Sekreterliğine, bu görev dışında MEPC.1/Circ.834 Ek 1 için yasal değişikleri yerine getirme talimatı da verilmiştir. Liman alım tesislerindeki yetersizlik iddialarının raporlanması hakkındaki bu değişiklikler, HME yük atıklarının durumunu da kapsayacak olup değişiklik tasarısı Ekim 2016'daki oturumunda Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC 70)'ne sunulacaktır.

IMO Belgelerini Uygulama Alt-Komitesi'nde alınan kararları internet sitesinde okurlarına duyuran BIMCO, HME yük kalıntılarının ve ambar yıkama suyunun denize dökülmesinin yasaklanmış olduğunu da hatırlatıyor. Bu nedenle, gemi sahipleri ve mürettebatın HME yüklerle ilgili MARPOL Ek V, 4.1.3 ve 6.1.2 kurallarına uyması önemle tavsiye ediliyor.

 

Cakarta'daki atölye çalışmasında deniz yoluyla karışık göç hareketleri ele alındı

27/07/2016

Deniz yoluyla göçler, göçmenleri kurtarılmaya muhtaç ve tehlikeli durumlarda bırakmayacak şekilde yönetilmelidir. Denizde Güvenlik ve Kolaylaştırma konusuyla ilgili IMO özel danışmanı, 26-27 Temmuz 2016 tarihlerinde Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen "Bengal Körfezi ve Andaman Denizi'nde Deniz Güvenliği ve Göçmenlerin Korunması" atölyesinde bu mesajı verdi.

mixed migration.jpgIMO temsilcisi, konuşmasında Bengal Körfezi ile Andaman Denizi'ndeki karışık göç hareketleri için yürütülen çalışma modelinin Akdeniz'dekinden farklı olduğu ve IMO'ya Üye Devletlerce geliştirilen birtakım bölgesel deniz güvenliği ve deniz haydutluğuna karşı stratejilerin deniz yoluyla karışık göç hareketlerinde uygulanabileceği üzerinde durdu.

Denizcilik alanında göçmen ve sığınmacılar için Birleşmiş Milletler'in farklı organları ve diğer uluslararası örgütler, UNCLOS gibi sözleşmeleri koruma altına alıp desteklemektedir.

Ayrıca, birçok IMO sözleşmesi de deniz yoluyla göç hakkında hükümler içermektedir. Örneğin, SOLAS, Bölüm V'teki Seyir Güvenliği ile ilgili ibarede, gemi kaptanlarının denizde zor durumda kalmış kişilere, konumları veya milletleri fark etmeksizin, yardım etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

Morityus'ta deniz güvenliğine destek

27/07/2016

Afrika Kıtası'na bağlı bir ada ülke olan Morityus (Mauritius) Cumhuriyeti'nde, 20 hükümet ajansından gelen katılımcılarla birlikte deniz güvenliği üzerine uygulamalı bir eğitim düzenlendi. IMO'nun sorumluluğundaki etkinlikte, IMO Denizde Can Güvenliği (SOLAS) Sözleşmesi ile Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri (ISPS) Kodu bilhassa referans gösterilerek deniz güvenliği için yapılabilecekler üzerinde duruldu ve bu tedbirlerin uygulanmasında entegrasyonu tamamlanmış bir ulusal yaklaşımın benimsenmesi gerektiği savunuldu. Uygulamalı eğitim boyunca güvenliğin yanı sıra stratejik kararlar, kriz/acil durum yönetimi ve müdahale gibi diğer ilgili konular üzerine hazırlanmış senaryolar takip edildi.

Morityus'taki bu etkinlik, IMO'nun denizlerde güvenlik kapsamında Batı Hint Okyanusu ve Aden Körfezi çevresinde 2015'ten beri gerçekleştirdiği eğitimlerin altıncı ayağını oluşturuyor. Bundan önce Cibuti, Maldivler, Mozambik, Kenya ve Seyşeller'de de benzer eğitimler düzenlenmişti.

 

Kaynak: IMO ve BIMCO'nun internet sitelerinden alınan haberler.