Temmuz 2023

Su Altı Gürültüsüyle İlgili Revize Edilen Yönergeler Yürürlüğe Giriyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC80) tarafından Temmuz 2023 başlarında onaylanan gemicilikten kaynaklanan su altı gürültüsünün azaltılmasına yönelik revize edilmiş yönergeler 1 Ağustos 2023'te yürürlüğe girdi.

Deniz yaşamı üzerindeki olumsuz etkinin su altındaki yaşamla ilgili 14 numaralı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile ilgili olması nedeniyle ticari deniz taşımacılığından su altı gürültüsüne artan bir hassasiyet bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, taslak yönergeler bu yılın Ocak ayında IMO Gemi Tasarım ve İnşa Alt Komitesi (SDC 9) tarafından kabul edildi. Böylelikle 2014 yılında yayınlanmış olan yönergeler revize edilerek gemi tasarımı ve teknolojisindeki son gelişmelerden yararlanıldı.

2024 Yılı Dünya Denizcilik Teması Belirlendi: "Geleceğe Yön Vermek: Önce Güvenlik"

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından yapılan açıklamada; 26 Eylül 2024 tarihinde Dünya Denizcilik Günü kutlamasıyla sona erecek olan 2024 Dünya Denizcilik Teması'na "Geleceğe Yön Vermek: Önce Güvenlik" sloganı seçildi.

Belirlenen temanın IMO'nun deniz ortamının korunmasıyla birlikte deniz emniyetini ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını yansıttığı, düzenleyici geliştirme sürecinin teknolojik değişim ve yeniliğin hızlı temposunu güvenli bir şekilde öngörmesini sağladığı belirtilmektedir.

Buna ilaveten, 2024 yılı deniz güvenliğini düzenleyen temel IMO anlaşması olan 1974 SOLAS Sözleşmesinin kabul edilmesinin 50. yılını temsil etmektedir.

Arsenio Dominguez IMO Genel Sekreteri Seçildi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konseyi'nin 129’uncu Oturumunda yapılan seçimle Panama Cumhuriyeti'nden Arsenio Antonio Dominguez Velasco IMO’nun yeni Genel Sekreteri olarak seçildi.

Altı adayın yarıştığı seçimlerde son turda Panama Cumhuriyeti'nin adayı  Arsenio Antonio Dominguez Velasco 21 oy alarak IMO’nun yeni Genel Sekreteri oldu.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 4 yıllık bir dönem için Genel Sekreterlik görevini yürütecek olan Arsenio Antonio Dominguez Velasco görevi  halen görevde olan Genel Sekreter Kitack Lim’den devralacak.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Uluslararası Denizcilikten Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak İçin Revize Stratejisi Kabul Edildi.

Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin 80’inci Oturumunda (Marine Environment Protection Committee-MEPC 80) toplanan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (International Maritime Organization-IMO) üye devletler, zararlı emisyonlarla mücadele için gelişmiş hedeflerle Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına ilişkin 2023 IMO Stratejisini kabul ettiler.

Revize IMO Sera Gazı (Green House Gases-GHG) Stratejisi, 2050 yılına kadar uluslararası denizcilikten kaynaklanan net sıfır GHG emisyonlarına ulaşmak için geliştirilmiş ortak bir hedef, 2030 yılına kadar alternatif sıfır ve sıfıra yakın GHG yakıtlarının alımını sağlama taahhüdü ve gösterge niteliğindeki 2030 ve 2040 yıllarında kontrol noktalarını içermektedir.

Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin 2023 IMO Stratejisi

Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin 2023 IMO Stratejisi (2023 IMO Sera Gazı Stratejisi), uluslararası denizcilikten kaynaklanan GHG emisyonlarını ele almak için uygun uluslararası kurum olarak IMO’nun çalışmalarının devam ettiğini göstermektedir.

Vizyon

IMO, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünü sürdürmekte ve acil bir durum olarak, bu strateji bağlamında adil ve eşitlikçi bir geçişi teşvik ederken, bunları mümkün olan en kısa sürede aşamalı olarak ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Kore Cumhuriyeti Kalkınma Projeleri İçin Finansmanı Artırıyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından yapılan açıklamada, IMO ve Kore Cumhuriyeti arasında Doğu Asya'daki deniz çöpüyle mücadele edilmesi, Filipinler'de özel olarak hazırlanmış bir web tabanlı e-navigasyon hizmetinin geliştirilmesi ve pilot olarak test edilmesini kapsayacak proje çalışması için finansman anlaşmasının imzalandığı ifade edildi.

RegLitter projesi ile Doğu Asya'da deniz kaynaklı deniz plastik çöpüyle mücadele etmenin amaçlandığı, söz konusu bölgesel projeyle bu önemli konuyu ele almak için küresel bir temel oluşturan ve devam etmekte olan Norveç-IMO-FAO Glolitter Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların temel alınacağı vurgulandı.

Proje çalışması süresince IMO'nun projelerin uygulanmasını koordine edeceği ve 2023 yılı içerisinde finansmanı 20 Milyon ABD dolarına çıkaracak iki anlaşmanın da imzalanmasının planlandığı belirtildi.

IMO ve IAPH Gemi-Liman İşbirliğini Geliştiriyor.

Uluslararası Limanlar ve Limanlar Birliği (International Association of Ports and Harbors-IAPH) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından yapılan ortak açıklamada; iklim ve enerji, veri işbirliği ve gemiden kıyıya operasyonların risk ve dayanıklılığı alanlarında gelecekteki işbirliği için bir mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi.

IMO ve IAPH arasındaki bu stratejik ortaklığın amacının, her iki tarafça ortaklaşa belirlenen gelişmekte olan ülkelere, denizcilik ve liman sektörlerini güçlendirmeleri ve sürdürülebilir deniz taşımacılığı sistemlerini ve uygulamalarını benimsemelerini kolaylaştırmak olduğu vurgulandı.

Söz konusu Mutabakat Zaptı kapsamında IAPH'nin en iyi uygulamaları ve en gelişmiş, sofistike limanlar hakkındaki bilgisi ile işbirliği içinde, uluslararası deniz taşımacılığının emniyeti, güvenliği ve kolaylaştırılması ayrıca gemilerin neden olduğu kirliliğin önlenmesi için küresel standartlar belirlemekten sorumlu BM’nin Uzman Kuruluşu olarak IMO'nun deneyimlerinden yararlanacağı ifade edildi.

 IMO ve Küresel Denizcilik Eğitim Kurumları Arasında İşbirliği Oluşturmak Amaçlanıyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından yapılan açıklamada; IMO, Dünya Denizcilik Üniversitesi (World Maritime University-WMU) ve IMO Uluslararası Denizcilik Hukuku Enstitüsü'nden (IMO International Maritime Law Institute-IMLI) üst düzey yetkililerin katıldığı 13 Temmuz tarihinde düzenlenen ortak bir toplantıda, IMO ile iki küresel denizcilik eğitim kurumu arasındaki temel strateji konularındaki işbirliğinin geliştirilmesi, ortak politika alanları ve kurumların çalışmalarının IMO amaç ve hedefleriyle uyumlu hale getirilmesinin görüşüldüğü ifade edildi.

Söz konusu toplantıda WMU ile IMLI ve IMO arasındaki iş birliğinin zenginleştirilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunulduğu, sürdürülen görüşmelerin özellikle iki denizcilik eğitim kurumunun IMO'nun düzenleyici ve teknik yardım çalışmalarına nasıl daha fazla katkıda bulunabileceği konusuna odaklandığı ve bu kapsamda önerilerin alınarak tüm taraflara faydalı olan bu toplantının yıllık olarak düzenlenmeye devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.