Ocak 2016

 

IMO ve WCO'dan elektronik işlemler incelemesi için ortak çalışma

06/1/2016

IMO and WCO.jpgIMO ile Dünya Gümrük Örgütü (WCO – World Customs Organisation) arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla IMO Kolaylaştırma ve Elektronik İşlemler İncelemesi'nin güncellenmesi, yayımlanması ve dağıtımının yapılması amaçlanıyor. İnceleme, denizcilik dünyasını ilgilendiren kargo, yolcu ve mürettebat, liman idareleri, gümrük, terminaller, yükün gönderildiği kimseler ve tedarik zincirindeki diğer taraflar hususunda elektronik ortamdan sağlıklı bilgi alışverişi yapılabilmesi için ilgili taraflara temel kılavuz ve standartlaştırılmış formlar sunuyor.

İncelemeye ilişkin sorumluluk ve prosedürlerin kapsamı, IMO ile WCO arasında imzalanan Anlaşma'nın ekinde detaylandırılmıştır.

WCO, Nisan 2016'da toplanacak IMO Kolaylaştırma Komitesi'nin onayına sunmak üzere İnceleme'nin yeni bir versiyonunu hazırladığını duyurdu.

 

Yeni IMO Genel Sekreteri Kitack Lim ilk dönemi için yol haritasını çizdi

11/1/2016

Yeni yılda genel sekreterlik görevini Koji Sekimizu'dan devralan Kitack Lim, öncelikle çalışma ortaklarıyla ilişkileri ve iletişimi güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kitack Lim'in yeni dönemin açılışını yaptığı konuşmada şu başlıklar ön plana çıktı:

  • Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi
  • Hükümetlerin, sektörün ve IMO'ya üye ülkelerin daha etkin bir iletişim içinde olması
  • Uluslararası sözleşmelerin ve yönetmeliklerin etkili bir şekilde uygulanması
  • Sekreterliğin başarılı bir performans sergilemesi.

 

PANAMA Hong Kong Sözleşmesi ile Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'ni onaylamaya hazırlanıyor

11/1/2016

Panama Hükümeti'nden bir yetkili, her iki sözleşme metninin de parlamentoya sunulduğu ve herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece sözleşmelerin bu yıl içinde onaylanacağı açıklamasında bulundu.

IMO'nun 2004 yılında kabul ettiği Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi için en az otuz üye devlet tarafıballast water discharge.jpgndan kabul edilmesi ve bu devletlerin bayrağı altındaki ticaret gemisi filosunun dünya tonajının %35'ini oluşturması şartı bulunuyor.

Hâlihazırda Sözleşme'yi kabul eden 47 devlet bulunmasına rağmen, yeterli tonaj oranına henüz ulaşılamadı. Panama'nın kabul etmesiyle Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi kesinleşecektir.

2009 yılında onaylanan ve gemi sökümüne yönelik bir sözleşme olan Hong Kong Konvansiyonu ise şu ana kadar Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransa ve Norveç olmak üzere sadece üç devlet tarafından imzaladı. Panama taraf devletlerden biri olduğu takdirde, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için önemli bir adım atılmış olacaktır.

Bu önemli gelişmeyle ilgili daha fazla bilgiyi Odamızın yayımladığı haber metninde bulabilirsiniz.

 

 

Enerji verimliliği eğitimi kursuna online katılım imkanı

12/1/2016

IMO'nun kabul ettiği enerji verimliliği gereklilikleriyle ilgili kapsamlı bir eğitim paketine, IMO'nun internet sitesi üzerinden ücretsiz ulaşılabiliyor. Genel olarak sunum, poster ve alıştırmalar üzerinden ilerleyen eğitim paketi, MARPOL Ek VI'nın 4. Bölümünde belirtilen yönetmeliklerin uygulanmasıyla ilgili yol gösterirken, gemi sahipleri ile yapımcılarına ve şirketler ile denizcilere teknik ve yönetimsel açılardan konuyla ilgili bilgi vermektedir.

Eğitim dosyalarını PDF formatında buradan indirebilirsiniz. (Eğitim materyallerinin dili İngilizcedir.)

 

IMO'nun enerji verimliliği projesi Avrupa Komisyonu'nun fonuyla ilerleme kaydediyor Avrupa Komisyonu.jpg

12/1/2016

Gelişmekte olan ülkelerde küresel bir ağ oluşturacak şekilde Denizcilik Teknolojisi İşbirliği Merkezleri (MTCC)'nin kurulmasını öngören proje, Avrupa Komisyonu'ndan gelen on milyon Euro fon sayesinde ilerlemeye devam edecek.

Komisyon'un gelişmekte olan ülkelere yönelik geliştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele yardım fonu böylece diğer birçok farklı alan ve sektörle birlikte denizcilik sektörünü de içine almış oluyor.

IMO'nun enerji verimliliği projesi, fondan yararlanan ülkelerin denizcilik faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve bunu öncelikle teknik destek ve kapasite arttırma faaliyetleri sunarak yapmayı amaçlıyor. Teknik ve uzmanlık bilgisini daha geniş bir coğrafyaya yayarak, yüksek enerji verimli yenilikçi teknolojilerin daha fazla kişi tarafından kullanılması teşvik edilecek.

Dört yıllık proje; Afrika, Asya, Karayipler, Latin Amerika ve Pasifik bölgelerini kapsıyor. Bölgelerin seçilmesinde bu bölgelerin sınırları dâhilinde yer alan Çok Az Gelişmiş Ülkeler ile Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri'nin sayıca fazla olması belirleyici oldu.

IMO Deniz Çevresi Bölümü'nün koordine edeceği projenin merkezinde beş adet MTCC'nin kurulması yer alıyor. Bölgelerinde önemli bir etkiye sahip olacak bu merkezler, düşük karbon teknolojilerinin ve enerji verimli çalışmanın öncülüğünü üstlenecek.

Son olarak, kapasite arttırma faaliyetlerinin ve pilot projelerin sonuçları tüm denizcilik sektörüyle paylaşılacağı için dünya üzerindeki birçok ülke, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve enerji verimli teknolojilerin kullanılması gibi konuların yanı sıra veri toplama, proje planlama ve yürütme noktalarında da değerli fikirler edinecektir.

 

IMO Balast Suyu Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi için gereken tonaj miktarına henüz ulaşılamadı

15/1/2016

2015'in son günlerinde Fas, Gana ve Endonezya'nın IMO Balast Suyu Sözleşmesi'ni onaylamasının ardından, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli tonaj miktarına ulaşılmış olabileceği ifade edilmişti. Bunun üzerine, kesin bir sonuca varmak için IMO ve çalışma ortağı IHS Maritime & Trade, IMO'ya üye ülkelerin tonaj miktarlarıyla ilgili güncel veriler elde edecekleri bir değerlendirme sürecine başlamışlardı.

Süreç henüz tamamlanmadı ama IMO'nun yaptığı basın bildirisine göre "hâlihazırda sözleşmeyi imzalayan ülkelerin toplam filosu dünya tonajının % 35'ine ulaşmadığı için" sözleşmenin yürürlüğe girmesi şu anda mümkün değil. Kesin olmayan veriler, sözleşmeye taraf kırk yedi ülkenin dünya filosu içindeki payının % 34.56 olduğunu gösteriyor.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, özellikle ticaret filosu büyük ülkelere sözleşmeyi imzalamaları için çağrıda bulundu ve bunun sözleşmenin yürürlüğe girme sürecini oldukça kısaltacağını ifade etti.

 

Uluslararası zirvede "mavi ekonomi" tartışıldı

19/1/2016

 mavi ekonomi.jpg

"Mavi ekonomi", okyanus ve kıyıların sürdürülebilir yaklaşımlarla yönetilmesini temel alarak ekonomik büyüme sağlamayı amaçlayan bir kavram. Bu kapsamda 19 Ocak 2016 günü Birleşik Arap Krallığı'nda ikinci Mavi Ekonomi Zirvesi (Blue Economy Summit) düzenlendi. Abu Dabi'de bir araya gelen katılımcılar, BM iklim değişikliği zirvesinde (COP 21) varılan sonuçlar ile okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği hakkındaki BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14'ü dikkate alarak, "mavi ekonomi" kavramını etraflıca tartıştılar.

IMO temsilcisi, gemilerden kaynaklı sera gazı emisyonları ile IMO'nun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasına yardım etmek için yürüttüğü teknik işbirliği programı hakkında bir sunum yaptı.

 

Kadınların liman yönetimindeki faaliyetlerini arttırmak için etkinlikler düzenleniyor

22/1/2016

Farklı ülkelerden bir araya gelen on sekiz yüksek düzey temsilci, liman yönetimi hakkında kadın yöneticiler için düzenlenen iki haftalık bir eğitim programını tamamladı. Fransa'daki IPER araştırma merkezinin ev sahipliği yaptığı eğitim, IMO'nun "Kadınların Denizcilik Sektöründeki Rollerinin Arttırılması" programının bir parçası olarak Le Havre Liman İdaresi'nin işbirliğiyle yürütüldü.

Bu yıl sekizincisi düzenlenmiş olan eğitimde liman yönetimi çeşitli açılardan ele alındı. Yapılan sunumlar çoğunlukla liman süreçlerinin planlanması, liman emniyeti ve güvenliği, intermodal taşımacılık ile liman-şehir ilişkisinin yönetimi üzerine odaklandı.

 

Denizcileri bekleyen tehlike: yorgunluk

22/1/2016

Denizcileri tehdit eden bir durum olarak yorgunluk son günlerde yeniden IMO'nun gündemine girdi. Üye devletlerin konuyla ilgili talepleri üzerine IMO, denizde yorgunluğu tanımlayacak ve önleyecek bir dizi yeni kılavuz kural oluşturmak için şu anda çalışmalar yapıyor.

Avustralya'nın girişiminde devam eden süreç, mevcut tedbirlerin yorgunluk sorununa çözüm olamadığı ve yeni şartlara cevap veremediği eleştirisi üzerine başladı. Yeni kılavuzda yorgunluğun daha geniş açıdan incelenmesini talep eden gemi sahipleri, denizcilerin sadece fazla çalıştığı veya yeterince dinlenemediği için değil, denizcilik sektörünü ilgilendiren her türlü durumdan etkilenerek yorgunluk çekebildiğini ve bunun denizcilik faaliyetlerini etkilediğini belirtiyorlar.

seafarer fatigue.png 

Yeni kılavuzun ilk taslağının, Şubat ayında toplanması planlanan İnsan Unsuru, Eğitim ve Vardiya Tutma konularıyla ilgili IMO alt komitesince ele alınması bekleniyor.

IMO'nun planı, 2016 sonunda metne nihai şeklini vermek olarak açıklandı.

 

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'in Dünya Denizcilik Üniversitesi'ni Ziyareti

27/1/2016

Kitack Lim, Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU)'ne ilk resmi ziyaretini Ocak ayının son günlerinde gerçekleştirdi. WMU öğretim kadrosuna ve yüksek lisans öğrencilerine bir konuşma yapan Lim, üniversitenin kapasite arttırma misyonunu destekleme amacında olduğunu belirtti.

Kendisini dinleyen öğrencilere, WMU'nun kendi kariyerindeki önemli rolünden bahsettikten sonra WMU mezunu olan ilk IMO Genel Sekreteri olmaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Lim'in öğrencilere verdiği öğüt dikkat çekti: "Rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada başarılı olmanın yolu alçakgönüllülükten geçiyor."

 

Nijerya'nın emniyet ihtiyaçları değerlendirildi

27/1/2016

nijerya_güvenlik tedbirleri.jpgIMO deniz güvenliği uzmanlarından oluşan bir grup, Nijerya Denizcilik ve Emniyet Ajansı (NIMASA)'nın ev sahipliğinde Nijerya'ya giderek bir dizi değerlendirme işlemi yaptı ve IMO'nun güvenlik tedbirleriyle ilgili sözleşmelerinin (SOLAS bölüm XI-2 ve ISPS Kodu) uygulanması için giderilmesi gereken eksiklikleri saptadı.

5 gün süren değerlendirmede çeşitli toplantılar yapılarak deniz güvenliğinde başrol oynayan temsilcilerin bir araya getirilmesi sağlandı. Ayrıca, ENL Terminal, APM Terminal ve Folawiyo Energy Terminal gibi liman tesisleri ziyaret edildi.

Değerlendirme sonunda, IMO'nun ve diğer ilgili tarafların, Nijerya'ya gelecek hedeflerinde destek olması için yapması gerekenler belirlendi.

 

 

Almanya 2005 SUA Protokollerini kabul etti 

29/01/2016 

Almanya IMO.jpg 

IMO tarafından kabul edilen SUA Sözleşmesi, denizde seyir emniyetine karşı yasa dışı eylemlerin önlenmesini amaçlamaktadır. Almanya'nın 29 Ocak'ta kabul ettiği 2005 SUA Protokolleri, SUA Sözleşmesi'ni ve ilgili Protokolünün kapsamını genişleterek gemilerin cebren ele geçirilmesi, gemilerdeki kişilere karşı uygulanan şiddet eylemleri ve tahrip etmek ya da zarar vermek amacıyla gemilere teçhizat yerleştirilmesi gibi eylemler için yaptırımlar getirmektedir.  

Kaynak: IMO internet sitesi; Lloyd's List; TradeWinds. ?