Nisan 2016

?

Mozambik'te sahil güvenliği daha etkili hale getirmek için çalışmalar yapıldı

05/04/2016

@MSC_maputo-coast-mozambique-crise.jpg

Cibuti Mesleki Etik Kuralları'na taraf olan Doğu Afrika ülkelerindeki uygulamalı eğitim programının dördüncü ayağı Mozambik'te 5-6 Nisan 2016'da gerçekleşti. Eğitimin gündemini deniz çevresinde güvenliğin sağlanması oluşturdu. IMO'dan gelen uzman bir ekibin yürüttüğü uygulamalarda çeşitli konular üzerine hazırlanan senaryolar takip edildi. Bunlar arasında özellikle sahil güvenlik politikalarının tespiti, kriz yönetimi ve acil durum müdahalesi ön plana çıkarken, başlıca hedef deniz güvenliği tedbirlerinin ve denizcilik hukukunun uygulanmasında ilgili tarafların ortaklaşa çalıştığı, bütüncül bir yaklaşımın çok önemli olduğunun vurgulanmasıydı.

Uygulamaların oluşturulmasında daha çok IMO sözleşmelerinden SOLAS bölüm XI-2 ile Gemi ve Liman Tesislerinin Güvenliği Kodu (ISPS Code) dikkate alındı. ISPS Kodu, 1 Temmuz 2004 tarihinde SOLAS bölüm XI-2 altında yürürlüğe giren bir yasadır ve küresel denizcilik dünyasının takip edeceği zorunlu bir güvenlik politikası ortaya koyar. Kod A ve B bölümlerinden oluşmaktadır. A Bölümü'nde Kod'a taraf olan devletlerin, liman yönetimlerinin ve denizcilik şirketlerinin deniz ve liman güvenliği konusunda gözetmesi gereken koşullar; B Bölümü'nde ise bu koşulları karşılamak için önerilen tavsiyeler bulunur.

 

Deniz güvenliğini arttırmaya yönelik eğitimler devam ediyor

06/04/2016

 20 Mart – 7 Nisan 2016 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde kapsamlı bir deniz güvenliği eğitimi düzenlendi. Cibuti Mesleki Etik Kuralları'nı imzalayan 17 devletten deniz güvenliği yetkililerinin katıldığı eğitimde uluslararası sularda yaşanan deniz haydutluğu/silahlı soygun, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, silah ve insan kaçakçılığı gibi organize suçlarla mücadeleyi daha etkili hale getirecek uygulamalara yer verildi. Cezai soruşturmaların yürütülmesi, şüpheli araçları arama yöntemleri ile denizdeyken kanıt toplama, analiz ve muhafaza etme gibi konularda hem teorik bilgi verildi hem uygulamalar yapıldı.

Etkinlik, Suudi Arabistan ve IMO işbirliğinde gerçekleştirildi.

 

IMO, uluslararası denizcilikte elektronik veri iletişimi uygulamasını yasal olarak kabul etti

08/04/2016

 

IMO tarafından düzeltilen Sözleşme Eki'nin 1 Ocak 2018 tarihinde zımnen kabul hükmü uyarınca yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

electronic data exchange.jpgUluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi (FAL – Facilitation of International Maritime Traffic) kapsamında sunulan Ek'in getireceği değişiklikler arasında en önemlilerinden biri kamu kurumlarını ilgilendiriyor. Buna göre, söz konusu kurumlardan, Ek'in kabulünü takiben 3 yıl içinde elektronik bilgi iletişimini mümkün kılacak sistemleri kurmaları beklenecektir.

Elektronik iletişimin zorunlu hale getirilmesi, sistemlerin kullanıma sunulmasından itibaren başlayacak 12 aylık bir geçiş döneminin sonunda olacaktır. Bu sürede, belgelerin kâğıt ve elektronik olarak düzenlemesine izin verileceği bildirildi.

Ayrıca, "Tek pencere" (Single window) uygulamasının yaygınlaşmasıyla kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu her türlü bilginin tek bir sistem üzerinden iletilmesi amaçlanıyor.

Gözden geçirilen bir diğer standart ise mürettebatın kıyıya çıkma izinleriyle ilgili. Buna göre, gemi adamları herhangi bir ayrıma maruz kalmadan kıyı izinlerini kullanabilecektir.

Kaçak yolcu vakalarına yönelik standart ve uygulamalar da güncellenmektedir. Yeni sunulan bir standart gereği, hükümetler uygun hallerde ulusal mevzuatlarına ekleyecekleri yasal gerekçelerle kaçak yolcuların yargılanmasının yolunu açacaktır.

 

Pasifikli kadınlar denizcilik dünyasında "biz de varız" dediler

13/04/2016

 Pasifikli Kadınlar Denizcilik Birliği (PacWİMA – Pacific Women in Maritime Association), 11 Nisan 2016 haftası başlayıp bir hafta süren bir konferansla yeniden hayat buldu. Tonga ve Yeni Zelanda hükümetlerinin ev sahipliği yaptığı konferansla Kadınların Yükselişi ve Cinsiyet Eşitliği Hareketi için Pasifik Platformu'na destek sağlanması amaçlandı.

Pacific maritime women.jpg 

IMO'nun ve Pasifik Topluluğu (Pacific Community)'nun organizatörlüğünü üstlendiği konferansta, Pasifik denizcilik sektöründe kadınların rolüne ve bunun sağladığı ekonomik katkılara değinildi. 2017 yılında Tonga'da düzenlenecek ulaştırma ve enerji bakanları toplantısının denizcilikle ilgili gündeminde kadınların yer alması için bu konferansın ve yapılan görüşmelerin önemli olduğu vurgulandı.

PacWİMA 2005 yılında IMO'nun desteğiyle Pasifik Topluluğu Bölgesel Denizcilik Programı kapsamında kurulmuş olsa da, başta yeterli fon bulunamayışı gibi birtakım nedenlerden çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. 80 kadar kadının katıldığı bu konferansta PacWİMA mevzuatı, yapısı vb. konular üzerine yapılan tartışmalarla Birliğin daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi bekleniyor.

 

Deniz güvenliği için işbirliği

14/04/2016

 13-14 Nisan 2016 tarihlerinde Harp Akademileri Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Gücü ve Güvenliği Sempozyumu'nda IMO'yu temsilen Chris Trelawny bir konuşma yaptı. IMO Deniz Güvenliği Departmanı Genel Müdür Yardımcısı olan Trelawny, etkili bir deniz güvenliğinin kendi başına amaç olmaktan ziyade denizcilik alanında sürdürülebilir gelişme hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacak bir yöntem olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Trelawny, Sempozyum'un 'Deniz Güvenliği için İşbirliği' temasına atıfta bulunarak IMO'nun kendisine üye devletlerle işbirliği içinde kapsamlı kapasite geliştirme programları uyguladığını ve bu programların deniz güvenliğini dünya çapında arttırıp yasa dışı denizcilik faaliyetleriyle daha etkili bir şekilde mücadele edilmesine katkıda bulunma amacı taşıdığını ifade etti.

Trelawny, deniz güvenliği söz konusu olduğunda deniz kuvvetlerinin, sahil güvenlik komutanlığının, polisin veya denizcilik idaresinin ayrı ayrı hareket etme eğiliminde olmasını en büyük zorluklardan biri olarak açıklarken, sözlerini ilgili ajans ve tarafların dâhil olduğu, çok taraflı ve çok idareli bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulayarak noktaladı.

 

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, Hint denizciliğinin gelişmesi politikasına destek verdi

14/04/2016

 Kitack Lim, 14 Nisan 2016'da Bombay'da düzenlenen birinci Hindistan Denizcilik Zirvesi'nin açılışında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye eşlik etti. Etkinliğe Hint denizciliğinde faaliyet gösteren birçok taraf katılırken, sektörel gelişmenin sağlanması ve yatırımların arttırılması için neler yapılabileceği tartışıldı.

Denizcilik ve liman sektöründeki başarının bir ülkenin refaha ermesindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Kitack Lim, bu alanları destekleyecek politikaların sadece denizcilik sektörünü değil tüm ülkeyi etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Kitack Lim günün ikinci yarısında Hindistan'ın denizcilik çevresinden gelen üst düzey yetkililere seslenerek denizcilik dünyasındaki uygulamaların 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde önemli bir rol oynayabileceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

 

IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi 69. kez bir araya geldi

18/04/2016

 18-22 Nisan 2016 tarihlerinde IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'in konuşmasıyla başlayan IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (MEPC – Marine Environment Protection Committee) 69. toplantısında yoğun bir gündem vardı.

Uluslararası denizcilikte enerji verimliliği katılımcıların ele aldığı konuların başında geldi.

 Gemilerdeki yakıt tüketiminin kaydedilip raporlanmasını sağlayacak bir veri toplama sisteminin geliştirilip uygulamaya alınması kararlaştırıldı. Bu sistemde toplanan verilerin analizinden gelen sonuçlar, MEPC toplantılarındaki görüşmeler için tarafsız, şeffaf ve kapsamlı bir yol haritası çizecek.

MEPC meeting.jpg 

Böylece, enerji verimliliği ve sera gazları için daha fazla tedbir alınması gereken noktalarda hangi stratejilerin uygulanabilir olduğu tartışılacak.

Sistem kısaca şu şekilde işliyor: 5,000 veya daha fazla gros tonluk gemiler tükettikleri her çeşit akaryakıtla ilgili verileri yıl sonunda bayrak Devleti'ne iletecek ve bayrak Devleti verilerin usulünce raporlandığını saptadıktan sonra gemiye bir Uygunluk Raporu (Statement of Compliance) verecek. Ayrıca, söz konusu verilerin Bayrak Devletleri tarafından IMO Gemilerde Yakıt Tüketimi Veritabanı (IMO Ship Fuel Consumption Database)'na iletilmesiyle IMO da MEPC'ye yıllık bir rapor sunacak. Veri toplama sistemiyle ilgili yasal hükümlerin 70. MEPC toplantısında kabul edilip 2018'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak ise MEPC'nin bir sonraki toplantısında konunun daha derinlemesine görüşülmesi için bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

Toplantının en önemli maddelerinden bir diğeri ise Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi (BWM Convention)'nin son durumu oldu. Buna göre MEPC, Sözleşme'nin B-3 maddesinde belirtilen zaman çizelgesiyle ilgili değişiklikleri onayladı ve sözleşme koşullarının yerine getirilme tarihlerinin Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilmesini kararlaştırdı. Ayrıca Komite'nin üç balast suyu yönetimi sistemine daha Nihai Onay vermesiyle tip onaylı sistemlerin sayısı 65'e çıktı.

Akaryakıt kükürt içeriğinin % 0.50'ye çekilmesine yönelik kararın önceden kararlaştırıldığı gibi 2020 yılında uygulanıp uygulanmayacağına yönelik tartışmalar ise MEPC'nin bir sonraki toplantısına bırakıldı. Bunun için, IMO'nun akaryakıt talebi ile söz konusu koşullara sahip akaryakıtın bu talebi karşılayıp karşılayamayacağı üzerine başlattığı bir araştırmanın sonuçları bekleniyor.

 

Endonezya Cumhurbaşkanı IMO'yu ziyaret etti

19/04/2016

 Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'in daveti üzerine Londra'ya gelerek IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin toplantısında bir konuşma yaptı. Lim, IMO'nun üstlendiği küresel liderlik rolünün daha geniş bir alanda tanınması için bu tür ziyaretlere önem veriyor.

Cumhurbaşkanı Widodo, "Endonezya, dünya refahının geleceği ile denizleri yönetme biçimimiz arasında ayrılmaz bir ilişki olduğuna inanmaktadır. Denizleri ortak mirasımız olarak görüp sahiplenirsek, geleceğimizi de teminat altına alabiliriz. IMO'nun da dâhil olduğu uluslararası işbirliğiyle bunu başarabiliriz. … İki okyanus arasında yer alan bir güç olarak uluslararası deniz güvenliğinin sağlanmasında rol almamız gerektiğinin farkındayız. Bu çerçevede IMO'nun ve Endonezya'nın IMO üyeliğinin önemli olduğunu biliyoruz," dedi.

 

Uzmanlardan Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin uygulanmasıyla ilgili atölye çalışması

26/04/2016

 25-26 Nisan 2016 tarihlerinde IMO'nun Londra'daki merkezinde düzenlenen atölye çalışmasında 12 uzman Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin uygulanmasını kolaylaştıracak 'risk değerlendirme ve karar verme araçlarını' ele aldılar. Uzmanlar başlıca bilgi teknolojileri, risk değerlendirme, deniz çevresini koruma, deniz harekâtı ve denizlerde elektronik bilgi sistem entegrasyonu gibi konularda çalışmalar yapan kişiler arasından seçildi. Atölyenin öncelikli amacı, karar vermeye yardımcı sistemin gereklerini ve uygulanabilirliğini saptamak, gelişmekte olan ülkelerin kapasite sınırlamalarını değerlendirmek ve böyle bir sistemin hem bölgesel hem küresel ölçekte en etkili nasıl uygulanabileceğini değerlendirmekti.

 

Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde yasadışı göç hareketleri tartışıldı

27/04/2016

mixed migration -associated press.jpgFotoğraf: Associated Press

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö, İsveç'teki Dünya Denizcilik Üniversitesi (World Maritime University)'nde deniz yoluyla gerçekleşen karışık göç hareketleriyle ilgili iki gün süren bir sempozyum düzenlendi.  Karışık göç hareketleri (mixed migration) içinde mültecilerin, sığınmacıların, ekonomik göçmenler ile diğer göçmenlerin bulunduğu ve yasal, düzenli rotanın aksine yolların izlendiği nüfus hareketleri anlamına geliyor ve uluslararası denizcilik dünyası bu konuyu değişik platformlarda özellikle tartışma ihtiyacı duyuyor.

Sempozyumun açılış oturumunda söz alan IMO temsilcisi Chris Trelawny, insan kaçakçıları ile birlikte yasadışı göç faaliyetlerinden kazanç sağlayan tarafları kınadı. Hiçbir güvenliği olmayan botlara doldurulan insanların karşılaştıkları tehlikelere değinen Trelawny, gerekli durumlar için güvenli ve yasal göç yollarının belirlenmesi gerektiğini savundu.

Trelawny, gelişmekte olan ülkelerin denizcilik faaliyetlerinde istihdamı ve refahı arttırmaya yönelik uzun vadeli çözümlere odaklanılması gerektiğini, denizcilik sektörünün böylece karışık göç hareketlerinin temel sebeplerine çözüm sunmaya yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

 

Kaynak: IMO internet sitesi