Mayıs 2016

 

BM Güvenlik Konseyi IMO'nun Gine Körfezi'nde yürüttüğü kapasite geliştirme çalışmalarını takdir etti

03/05/2016

Gulf of guinea.jpgBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı, adam kaçırma ve öldürme, rehin alma ve soygun vakalarına atıfta bulunarak deniz haydutlarını kınayan bir açıklama yayınladı ve bölgedeki devletler ile örgütleri deniz güvenliğini sağlamak için işbirliğinde bulunmaya çağırdı.

IMO'ya ulaşan raporlara göre, 2016 yılı Mayıs ayına kadar bildirilen deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakalarının neredeyse %40'ı Gine Körfezi'nde gerçekleşmiştir. 1 Ocak 2016'dan beri kaydedilen vakaların 2015'in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %36 daha fazla olduğu, kaçırılan insan sayısının ise 2015'te kaçırılan toplam insan sayısına şimdiden ulaştığı görülmektedir.  

IMO, Gine Körfezi'nde denizcilik sektörünün ve mavi ekonominin gelişimini desteklemek için bölgedeki devletlerle ve örgütlerle işbirliği yapmaktadır. Bunun için güvenli bir deniz çevresi önkoşul olduğundan, Gine Körfezi devletleri deniz haydutluğu ve silahlı soygunlara karşı stratejiler geliştirmeleri konusunda desteklenmektedir. Bunların yanı sıra arama ve kurtarma, enerji temininin güvenliği, denizde terörün ve deniz yoluyla yasa dışı karışık göç hareketlerinin önlenmesi ve silah, uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetlerin ortadan kaldırılması için geliştirilen güvenlik stratejileri de IMO tarafından aynı derecede önemsenmektedir.

BM Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamada IMO Batı ve Orta Afrika Deniz Güvenliği Güven Fonu girişimini ve deniz güveliğini arttırmak için yapılan çalışmaları takdir etmiştir.

 

Asya-Pasifik petrol döküntüsü konferansında IMO'nun çalışmaları ön plana çıktı

04/05/2016

Nisan ayının ilk haftasında Perth, Avustralya'da 2016 Asya-Pasifik Petrol Dökülmeleriyle Mücadele Konferansı (Spillcon) düzenlendi. IMO'nun bu konudaki çalışmalarının vurgulandığı konferansta IMO temsilcisi, önce deniz kazalarının engellenmesi hakkındaki bir oturuma ardından "Deniz Çevresinde Acil Durum Müdahalesi" başlıklı bir tartışma platformuna katıldı.

Konferansla paralel bir etkinlik olan "Petrol dökülmelerine müdahalede bilim ve yenilikçilik" atölyesine de IMO tarafından destek verildi. Atölyenin amacı petrol dökülmelerinin engellenmesi, acil durum müdahaleleri ve hasar tespiti gibi konularda bilgi vermek ve yenilikçi teknolojiler ile yaklaşımlar sunmaktı.

Spillcon Konferansı, Avustralya Deniz Güvenliği İdaresi (Australia Maritime Safety Authority) ve Avustralya Petrol Enstitüsü (Australian Institute of Petroleum) işbirliğinde düzenlendi.

 

Okyanusları deniz haydutlarından kurtarmak için çalışmalar devam ediyor

05/05/2016

Londra'da düzenlenen "2015'te Deniz Haydutluğu: Ekonomi ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri" toplantısında 'Deniz Haydutlarının Olmadığı Okyanuslar Raporu' sunuldu.

IMO Temsilcisi toplantıda bir konuşma yaptı ve birtakım girişimlere değindi. Bunlar arasında IMO'nun deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakalarının raporlanması için geliştirdiği GISIS veri tabanı, deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakalarının araştırılması ve önlenmesi için kapsamlı kılavuzlar hazırlanması ile bölgesel girişimlerin düzenlenmesi yer aldı.

Oceans beyond piracy.pngIMO Temsilcisi, IMO'nun uzun vadedeki stratejisinin denizcilik sektörünü ve sürdürülebilir mavi ekonomiyi destekleyerek Üye Devletler'deki istihdamın ve refahın arttırılması olduğunu ve bunun için denizlerde güvenliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda sunulan raporda IMO'nun deniz haydutluğuna karşı yaptığı çalışmaların yanı sıra Gine Körfezi, batı Hindistan Okyanusu ve Güneydoğu Asya'daki deniz haydutluğu ve silahlı soygunların ekonomi ve insanlar üzerindeki etkileri ile denizcilerin içinde bulunduğu riskler ve zorlu durumlar da ifade ediliyor.

 

Ürdün'deki IMO atölye çalışması hava kirliliği yasalarına olan farkındalığı arttırdı

09/05/2016

Gemilerden kaynaklanan hava kirliliğine yönelik uluslararası yönetmeliklerin ele alındığı atölye çalışması 9-11 Mayıs 2016 tarihlerinde Ürdün'de düzenlendi. IMO'nun sorumluluğundaki atölye; deniz taşımacılığının sebep olduğu SOx ve NOx emisyonlarının azaltılması, ozon tabakasını incelten maddelerin bilerek yayılmasının engellenmesi ve sera gazlarının azaltılması için birtakım enerji verimliliği tedbirlerinin zorunlu kılınması gibi MARPOL Ek VI kapsamında kabul edilen yasa ve düzenlemeleri ele aldı.

Ürdün Denizcilik Komisyonu (Jordan Maritime Commission)'nun talebiyle organize edilen atölye çalışmasında IMO'yu bir danışman ekibi temsil etti.

 

Uluslararası Sular Konferansı'nda IMO'nun temel projelerine yer verildi

10/05/2016

Küresel Çevre Fonu (GEF – Global Environment Facility) tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Sular Konferansı (IWC8 – International Waters Conference) sekizinci kez düzenlendi. Sri Lanka'da gerçekleşen konferansın 90 GEF projesini temsil eden 300'den fazla katılımcısı vardı.

IMO ise iki önemli projesiyle konferansta yer aldı. Globallast ve GloMEEP adındaki projeler, deniz taşımacılığının gittikçe önem kazandığı gelişmekte olan ülkelerde kapasite geliştirme çalışmalarının arttırılmasını amaçlıyor.

international waters conference.png 

Globallast Ortaklıkları, balast suyuyla taşınan istila edici türlerin zararlarını IMO Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin uygulanmasıyla en aza indirerek gelişmekte olan ülkelere destek oluyor. GloMEEP Projesi ise gemilerde enerji verimliliği tedbirlerinin alınması için kapasite geliştirme çalışmalarına ve düşük karbonlu deniz taşımacılığı için kamu-özel ortaklıklarının kurulmasına odaklanıyor. IMO'nun yürüttüğü projeler için GEF ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP – United Nations Development Programme) fon sağlıyor.

IMO Deniz Çevresi Bölümü'nün bu iki projeyi birleştirmesiyle tasarladığı Glo-X ortaklık modeli, konferans kapsamında verilen Portföy Çözüm Ödülü'ne layık görüldü. Modelin uluslararası suları ilgilendiren çevre sorunlarının çözümü için daha fazla yatırım yapılmasını sağlayacak en iyi strateji olduğu için seçildiği bildirildi.

IMO projeler ekibine dördüncü uluslararası ödülünü kazandıran Glo-X, Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi ve MARPOL Ek IV'ün gelişmekte olan ülkelerde etkili bir şekilde uygulanması için yasal ve kurumsal reformları hızlandırırken, ARGE çalışmalarını ve yeni teknolojileri teşvik etmek amacıyla özel sektörde ortaklıkların kurulmasını da destekliyor.

 

2016 Dünya Denizcilik Günü ve Paralel Etkinliği

11.05.2016

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, 11-20 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen IMO Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) toplantısının açılış konuşmasında IMO dünya denizcilik gününe değindi. Lim, etkinliğin bu sene 29 Eylül'de IMO'nun Londra'daki genel merkezinde yapılacağını belirtti.

2005 yılından beri her yıl farklı bir IMO üyesi devletin kendi ülkesinde Dünya Denizcilik Günü'ne paralel bir etkinlik düzenlediğini de hatırlatan Lim 2016 Paralel Etkinliği için Türkiye'nin seçildiğini ifade etti.

Söz konusu Paralel Etkinlik için 4-6 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Haliç Konferans Merkezi'nde Deniz Ekonomisi ve Ticareti gibi konularda Türk ve yabancı konuşmacıların katılacağı bir sempozyum düzenlenecektir.

 

Gemi yapım yasalarında hedef odaklı yeni bir dönem başlıyor

13/05/2016

IMO Deniz Güvenliği Komitesi (MSC – Maritime Safety Committee)'nin son toplantısında 12 klas kuruluşu tarafından petrol tankerleri ve dökme yük gemileriyle ilgili Komite'ye sunulan gemi yapım düzenlemelerinin uygunluğu tartışıldı. Komite, söz konusu düzenlemelerin IMO tarafından petrol tankerleri ve dökme yük gemileri için kabul edilen yeni hedefleri ve işlevsel gerekleri karşıladığına karar verdi.  

ship construction rules.jpg 

IMO yeni yapılacak petrol tankerleri ve dökme yük gemileri için klas kuruluşları tarafından hazırlanan gemi yapım düzenlemelerini denetleme ve kabul etme sorumluluğunu ilk kez üstleniyor.

Hedef odaklı standartlar kapsamında tasarlanan ve yapılan petrol tankerleri ile dökme yük gemilerinin önceden belirlenen kullanım ömürleri boyunca güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde işletilmesi öngörülüyor.

Hedef odaklı gemi yapım standartlarında 1 Ocak 2012 tarihinde petrol tankerleri ve dökme yük gemileri için yürürlüğe giren SOLAS yönetmeliği II-1/3-10 dikkate alınıyor. Yönetmelik, boyu 150 m ve üzerinde olup,  1 Temmuz 2016 ya da sonrasında inşa edilecek şekilde sözleşmesi yapılan petrol tankerleri ve dökme yük gemilerini kapsıyor.

Yönetmelikte belirtilen hedefler aşağıdaki gibidir:

1)Gemiler belirlenen dizayn ömürleri boyunca güvenli ve çevreye duyarlı olacaktır. Bunun için gemilerin dayanıklılığı, bütünsel yapısı ve dengesi dikkate alınmalıdır.

2)Ayrıca gemi yapım malzemelerinin geri dönüştürülebilmesi gerekmektedir.

3)Belirlenen işletme ve çevreyle ilgili koşullar, geminin işletilmesinin amaçlandığı alan dikkate alınarak tanımlanır.

 

Türkiye FAL Sözleşmesi'ni imzaladı

13/05/2016

Fal Convention.jpgÜlkemiz 13 Mayıs 2016 tarihinde IMO mevzuatı kapsamındaki Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi (FAL – Convention on Facilitation of International Maritime Traffic)'ni imzaladı. Ülkemizin Birleşik Krallık nezdindeki Büyükelçisi ve daimi IMO temsilcisi Abdurrahman Bilgiç,   IMO'nun genel merkezinde IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'le bir araya geldi ve sözleşme metnini teslim aldı.

FAL Sözleşmesi, deniz trafiği yoğunluğunu asgariye indirmeyi, hükümetlerin birbiriyle daha koordineli çalışmasına yardımcı olmayı ve resmi işlemler ile usullerin eşgüdümünde mümkün olan en yüksek düzeye ulaşmayı hedefliyor. Sözleşme özellikle kamu idarelerine sunmanız beklenen beyanların sayısını azaltıyor.

Nisan 2016'da Sözleşme'ye gözden geçirilmiş ve günümüz ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir ek dahil edildi. 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek sözleşme ekinde elektronik veri iletişimi uygulamasının yasalaşması, tek pencere (single window) uygulaması, denizcilerin kıyı izinleri ve kaçak yolcu vakaları hakkında yeni düzenlemeler yer alıyor.

 

Deniz suçlarının önlenmesi için işbirliği

15/05/2016

IMO, "Doğu ve Güney Afrika ile Hint Okyanusu Bölgesi (ESA-IO)'nde Deniz Güvenliğinin ve Emniyetinin Arttırılması" için bu sene üçüncüsü düzenlenen bakanlar toplantısına katıldı. Cibuti'deki toplantıda kabul edilen bildiride öncelikler sıralandı ve ESA-IO Bölgesi'nde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve daha güvenli bir deniz çevresi sağlamak için izlenecek yollar çizildi. Alınan önemli kararlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

-kanunsuz, kontrolsüz ve kayıt dışı balıkçılık, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, zehirli madde boşaltılması gibi deniz çevresini tehdit eden suçlarla mücadele ederek deniz haydutluğunun ortadan kaldırılması

-Cibuti Mesleki Etik Kuralları'nın kapsamının genişletilmesi,

-gelişmekte olan ülkelerin sahip olduğu denizcilik olanaklarının araştırılması.

Katılımcıların kabul ettiği bildiri aşağıdaki bağlantı adresinden indirilebilir:

The Djibouti Declaration on Maritime Safety and Security in ESA-IO

 

ITF Zirvesi'nde 'yeşil' deniz taşımacılığının önemi vurgulandı

19/05/2016

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, 18-20 Mayıs 2016 tarihlerinde Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF – International Transport Forum) tarafından Almanya'da düzenlenen 'Yeşil ve Küresel Taşımacılık Zirvesi'ne katıldı. IMO'nun yeşil ve sürdürülebilir denizcilik amacıyla yaptığı çalışmalardan örnekler veren Lim, enerji verimliliğini arttırmak ve sektörün karbon tüketimini azaltmak için kabul edilen yasalardan ve geniş kapsamlı iki teknoloji programından söz etti.

IMO Hava Kirliliği ve Enerji Verimliliği Bölümü Yöneticisi Dr. Edmund Hughes, enerji tüketimini ve karbon salınımını azaltmak için küresel denizcilik sektörünün düzenleyicisi konumundaki IMO'nun yanı sıra teknolojik çözümler geliştirilmesi beklenen gemi tasarımcıları ve deniz mühendislerine, gemileri işleten ve çalıştıranlara, gemi adamları ile onların eğitiminden sorumlu kişilere ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapması beklenen sektöre de sorumluluk düştüğünü ifade etti.

 

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim Odamızı ziyaret etti

23/05/2016

 Kitack Lim visit.jpg

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim ve IMO İdari Direktörü Jo Espinoza Ferrey, 23-24 Mayıs günlerinde Dünya İnsani Zirvesi için İstanbul'daydı. Lim ve Ferrey, Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Türk denizcilik sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Yemek sırasında Türk denizcilik sektörü hakkında sektörün temsilcilerinden bilgi alan Lim, 2 Eylül 2016'da İstanbul'da düzenlenecek olan 11. Uluslararası Altın Çıpa Denizcilik Başarı Ödülleri Töreni'ne katılmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Odamızın bahçesindeki fotoğraf çekiminden sonra IMO yetkilileri ve Türk denizcilik sektörü temsilcileri boğaz gezisi yaptı.

(Kaynak: Deniz Haber)

 

IMO Yüklü Konteynerlerin Onaylı Brüt Ağırlıkları hakkında sirküler yayımladı

23/05/2016

IMO, yüklü konteynerlerin onaylı brüt ağırlıklarıyla ilgili 1 Temmuz 2016'da yürürlüğe girmek üzere SOLAS Sözleşmesi'nde bir takım değişiklikler yapılmasına karar vermişti. Yasal değişikliklerin uygulanmaya başlanmasına az bir zaman kala özellikle denizcilik yönetimlerine, liman devleti kontrol makamlarına, şirketlere, liman terminallerine ve kaptanlara tavsiye niteliğinde bir sirküler yayımlayan IMO böylece kafa karışıklığı yaratan birtakım sorunlara da cevap vermiş oldu.

Sirkülerde ifade edildiği üzere, yasal değişikliklerle ilgili yeni koşulların temini için 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren üç ay geçerli olmak üzere pratik ve faydalı bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu kapsamda;

a. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce bir gemiye yüklenen ve 1 Temmuz 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra varış limanına gitmek için gemi değiştiren dolu konteynerlerde, VI/.2.4 – VI/2.6 arasındaki SOLAS yönetmeliğinde belirtildiği üzere, VGM belgesi aranmaz.

b. Konteyner taşımacılığı faaliyetinde bulunan tüm taraflara VGM bilgilerinin belgelendirilmesi, iletilmesi ve paylaşılması prosedürlerinin kolaylaştırılmasıyla ilgili olarak, gerektiği durumlarda, esneklik sağlanır.

Sirkülerin Odamızca yapılan duyurusuna ve çevirisine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/sirkulerdetay.aspx?duyuru=9050

 

Saint Lucia deniz çevresini korumaya yönelik önemli IMO Sözleşmeleri'ni kabul etti

26/05/2016

Doğu Karayip Denizi'nde küçük bir ada üzerine kurulu Saint Lucia Devleti, aralarında Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin de olduğu dört önemli IMO Sözleşmesi'ni kabul etti.

Saint Lucia ile birlikte BWM'yi kabul eden üye devlet sayısı 50'ye, Sözleşme'ye taraf devletlerin dünya ticaret filosu içindeki tonaj payı %34.81'e yükseldi. Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi için bu oranın %35'e ulaşması gerekiyor.

Saint Lucia'nın kabul ettiği sözleşmeler aşağıdaki gibidir:saint lucia.jpg

-2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme

-1978 tarihli Protokolle değişikliğe tabi Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme'sine değişiklik getiren 1997 Protokolü (MARPOL PROT 1997)

-2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER 2001)

-1995 Balıkçılık Gemileri Personelinin Eğitimi, Sertifikasyonu ve Vardiya Standartlarıyla İlgili Uluslararası Sözleşme (STCW-F 1995)

 

IMO siber tehlikeye karşı mücadeleye katılıyor

27/05/2016

TradeWinds Gazetesinden Adam Corbett'ın haberine göre, IMO gemileri siber saldırılardan korumak için geçici nitelikte kılavuz kurallar yayımlamaya hazırlanıyor. IMO Deniz Güvenliği Komitesi (MSC – Maritime Safety Committee)'nin son toplantısında, "Deniz taşımacılığındaki tüm taraflar, denizcilik sektörünü dijital ve otomatik sistemlerle ilişkilendirilen mevcut ve gittikçe artan tehlikelere karşı korumak için gerekli önlemleri almalıdır," şeklinde karar alındı.

cyber.jpg 

IMO'nun kılavuz kuralları, riskleri belirleme ve siber risk yönetimi yoluyla uygun önlemi alma hususunda armatörlere yardımcı olmak için tasarlanacak olup gemi işletmelerine ait hem kıyıdaki ve hem de gemideki çalışma şekilleri esasına dayandırılacaktır.

Haberin detaylarını aşağıdaki bağlantı adresinden okuyabilirsiniz: http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/haberdetay.aspx?haber=996

 

GloMEEP enerji verimliliği projesi yeni bir atölye çalışmasıyla yoluna devam ediyor

27/05/2016

IMO tarafından beş günlük yoğun bir program olarak Çin'de düzenlenen atölye çalışması, Küresel Denizcilikte Enerji Verimliliği için Ortaklık Projesi (GloMEEP) kapsamında ele alındı.

Gemilerden kaynaklanan sera gazı miktarını azaltmayı amaçlayan proje Küresel Çevre Fonu (GEF – Global Environment Facility) – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme) ve IMO'nun işbirliğinde yürütülüyor. Projede Çin'in de aralarında olduğu on pilot ülke yer alıyor.

30 katılımcıyla düzenlenen atölye çalışmasında bilginin bir sınıf ortamında özellikle yetişkin öğrencilere daha etkin şekilde iletilmesini sağlayacak yöntemler üzerinde duruldu ve seyir halindeki gemilerde enerji verimliliğini arttırmak için yapılacaklar üzerine teknik eğitim verildi. Ayrıca, enerji verimliliğiyle ilgili yasal düzenlemeler de atölye programına dâhil edildi.

IMO Deniz Çevresi Departmanı Direktörü Dr. Stefan Micallef, "Dünyadaki eğitmen ağını genişleterek kapasite oluşturma çalışmalarının temelini sağlamlaştırmaya devam ettiği için bu etkinliğin IMO tarihinde bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. GloMEEP atölyesi, gemilerde enerji verimliliği için geliştirilen uluslararası yasaların etkili bir şekilde uygulanmasına destek olmak için üye devletlerimizin ihtiyaçlarını dikkate alıp bu doğrultuda hareket ettiğimizin bir göstergesidir," dedi. 

Denizcilik sektörünün iklim değişikliğine karşı tedbirleri, IMO enerji verimliliği mevzuatı, gemide enerji yönetimi ve gemi-liman iletişimi ile enerji verimliliği gibi konularda modüller şeklinde sunulan eğitim içeriğini aşağıdaki bağlantı adresinden indirebilirsiniz:

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/IMO-Train-the-Trainer-Course.aspx

 

Kaynaklar: IMO internet sitesi, Deniz Haber, Tradewinds.