Mart 2016

?

IMO Seyir, İletişim ve Arama-Kurtarma Altkomitesi Toplandı

29/2/2016

GMDSS.jpg 

IMO Seyir, İletişim, Arama ve Kurtarma Altkomitesi, 29 Şubat–4 Mart 2016 tarihleri arasında üçüncü oturumunu düzenledi. Toplantıda Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemleri (GMDSS)'nin yenilenmesi, elektronik seyir sistemlerinin uygulanması ile yeni ve yenilenen gemiler için rotalar belirlenmesi gibi önemli konular ele alındı. IMO Genel Sekreteri Kitack Lim tarafından açılan toplantıda katılımcılar ayrıca Galileo Şirketi'nin dünya çapında radyo navigasyon sistemine küresel navigasyon uydu sistemi tedarikçisi olarak katılması hakkında kararlar aldı. Altkomite'nin onayını bekleyen bir diğer şirket ise Iridium Şirketi idi. Altkomite üyeleri, kendilerine sunulan uzman raporlarını da değerlendirerek Iridium'un mobil uydu sistemleri tedarikçisi olarak GMDSS piyasasına girmeye uygun olup olmadığını masaya yatırdılar. IMO tarafından kesin bir açıklama gelmese de Iridium'un uydu ağının ve yedekleme sisteminin geliştirilmesi gibi bazı şartları karşıladıktan sonra GMDSS tedarikçisi olarak onay alabileceği hakkında yorumlar bulunuyor. Ayrıca, konuyla ilgili TradeWinds Gazetesi'nde çıkan bir haberin Türkçe çevirisini aşağıdaki sayfadan okuyabilirsiniz:

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/haberdetay.aspx?haber=934

 

IMO Genel Sekreteri Barselona'da katıldığı bir etkinlikte deniz taşımacılığının önemine değindi

01/03/2016

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim Barselona'da düzenlenen Kargo Taşıma Koordinasyon Birliği (ICHCA) konferansına katıldı ve deniz taşımacılığının küresel ticareti ve ekonomiyi destekleyebilecek en elverişli mekanizma olduğunu vurguladı. Kitack Lim ayrıca bu seneki Dünya Denizcilik Günü için belirlenen "Denizcilik: Dünya için vazgeçilmezdir" temasına değinerek deniz taşımacılığının sadece taşımacılık şirketleri ile liman sektörlerini değil dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu yakından ilgilendirdiğini çünkü modern dünyanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde ithalat ve ihracat talebinin ancak deniz taşımacılığıyla karşılanabileceğini ifade etti.

 

Atıkların denize boşaltılması mevzuatı hakkında bir atölye çalışması düzenlendi

03/03/2016

2–4 Mart 2016 tarihlerinde Fiji'de düzenlenen bir çalışma atölyesinde atıkların ve diğer maddelerin denize boşaltılmadumping regulation.jpgsı mevzuatı ele alındı.

Etkinliğin amacı, katılımcı ülkelerin söz konusu mevzuata ve atıkların denize boşaltılmasına ilişkin bilgilerini arttırmak; uzun vadede ise Pasifik bölgesindeki mevcut kapasiteyi yükselterek Londra Protokolü'nün uygulanmasını sağlamak şeklinde belirlendi.

2006 yılında yürürlüğe giren Londra Protokolü, deniz çevresini kirlenmeye karşı korumak için hazırlanmıştır ve hâlihazırda 47 ülke tarafından kabul edilmiştir.

Eğitime Cook Adaları, Fiji, Kiribati, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Vanuatu'dan temsilciler ile Pasifik Topluluğu Sekreteryası'ndan gelen bir görevli katıldı.

 

Enerji verimliliği hakkındaki atölye gemi üzerinde düzenlendi

04/03/2016

Jamaika, geçtiğimiz yıl eylül ayında başlatılan Denizlerde Enerji Verimliliği Küresel Ortaklık Projesi (GloMEEP) için pilot ülke olarak seçilmişti. Projenin amacı IMO tarafından şu şekilde açıklanıyor: Deniz yoluyla taşımacılıkta enerji verimliliğini arttırmak için alınabilecek tedbirlerin daha iyi anlaşılması ve uygulanması.

Bu kapsamda, hem IMO'nun enerji verimliliği düzenlemelerine hem de gemilerden yayılan sera gazı emisyonlarına yönelik bilinci arttırmak için Jamaika'da bir eğitim düzenlendi.

"MARPOL Ek VI ve Teknoloji Transferi" başlığıyla düzenlenen atölye çalışmasına Jamaika Devlet Daireleri ile akademi çevresinden ve diğer ilgili kurumlardan temsilciler katıldı. Norveç'in katkılarıyla finanse edilen çalışmayı IMO'dan danışman ve uzmanlar organize etti.

Ayrıca, geniş bir paydaş grubunun 1 Mart 2016'da düzenlenen ilk Ulusal Görev Gücü toplantısına katılması, önümüzdeki iki yıl boyunca GloMEEP projesi altında yürütülecek Ulusal Çalışma Planı faaliyetlerine destek sağlamış oldu.

 

Belçika balast suyu yönetimi ve gemi söküm hakkındaki sözleşmeleri imzaladı

07/03/2016

Çevrenin korunmasına yönelik en önemli girişimlerden biri olan Balast Suyu Yönetimi (BWM) Sözleşmesi'nin Belçika tarafından kabul edilmesiyle sözleşmenin yürürlüğe girmesine bir adım daha yaklaşıldı.

Zararlı ve isbw.pngtilacı deniz canlılarının yayılmasını engellemek üzere hazırlanan BWM Sözleşmesi en az 30 devlet tarafından imzalanıp, dünyadaki ticaret gemisi filosunun %35'ini temsil eder duruma geldikten 12 ay sonra yürürlüğe girecektir. Belçika'yla birlikte sözleşmeyi kabul eden ülke sayısı 48'e, ticaret gemilerine ait toplam tonaj oranı ise % 34.82'ye yükselmiştir. (Küresel tonaj verileri Şubat 2016'da gelen verilere dayanmaktadır.)

Belçika, BWM Sözleşmesi'nin yanında gemi sökümüne yönelik IMO Hong Kong Sözleşmesi'ne katılım belgesini de IMO temsilcisine teslim etti. Bu gelişmeyle birlikte sözleşmeyi imzalayan ülke sayısı dörde çıktı. Hong Kong Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi için, gros tonajları dünya ticaret gemisi filosunun en az %40'ını oluşturan 15 veya daha fazla devletin imzası gerekmektedir.  Ayrıca, sözleşmeye taraf ülkelerin son on yıl içindeki toplam gemi söküm hacimlerinin, yine bu devletlere ait toplam ticaret filosu hacimlerinin  %3'ünden daha az olmaması şartı yerine getirilmelidir.

 

 

Belçika'nın ardından Fiji de Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'ni kabul etti

08/03/2016

Fiji'nin Balast Suyu Sözleşmesi'ni kabul etmesinin ardından Sözleşme'ye taraf ülkelerin sayısı 49'a yükseldi. Mart ayında önce Belçika'nın ardından Fiji'nin imzalarıyla, Sözleşme'ye taraf olan ülkelerin toplam gros tonajları %34.82'ye ulaştı. (Küresel tonaj verileri Şubat 2016'da gelen verilere dayanmaktadır.) Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi için en az 30 devletin imzasına ve bu ülkelerin gros tonajlarının dünya ticaret gemisi filosundaki paylarının %35'e karşılık gelmesi gerekiyor.

Fiji, Balast Suyu Sözleşmesi'nin yanı sıra, Gemilerde Çürümeyi Önleyici Sistemlerin Kontrolüne yönelik Uluslararası Sözleşme'yi (International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships) de kabul etti. Çürümeyi önleyici sistemler, midye, yosun gibi organizmaların gemilerin karinalarına yapışarak büyümesini engelleyen sistemler olarak biliniyor. IMO tarafından 2001 yılında kabul edilip 2008 yılında yürürlüğe giren Sözleşme'yle deniz yaşamına zararlı maddeler içeren boyaların söz konusu sistemlerde kullanılması 1 Ocak 2008'den itibaren tamamen yasaklanmıştır.

 

Deniz kazalarının soruşturulması hakkında bir eğitim düzenlendi

10/03/2016

Deniz kazalarının daha etkili bir şekilde soruşturulmasına yardımcı olmak için 29 Şubat ile 11 Mart 2016 tarihleri arasında Sri Lanka'da bir eğitim organize edildi. Kaza soruşturmacılarına ve Sri Lanka'nın denizcilik politikalarının düzenlenmesinde söz sahibi olan görevlilere hitap eden eğitim, ülkenin kurumsal kapasitesini ve insan kaynaklarını desteklemek amacıyla düzenlendi. Konular, IMO'nun ana deniz güvenlik anlaşması SOLAS'daki tüzükler ve ilgili zorunlu Kaza Soruşturması Kodu gibi IMO anlaşmalarındaki kazayla ilgili hükümlerin uygulanmasını kapsayacaktı. Gündemdeki diğer konular ise soruşturmacılara yardımcı olunması ve denizcilere adil muamele yapılması hakkındaki IMO kılavuzlarıydı.

Ayrıca, ulusal düzeydeki denetimlerin/soruşturmaların daha etkili bir işbirliğiyle yürütülmesine de yardımcı olmak için eğitimin soruşturmacılar arasında bilgi ve deneyim alışverişini mümkün kılacak şekilde tasarlanmasına dikkat edildi. Etkinlik IMO tarafından görevlendirilen üç eğitmenin sorumluluğunda yürütülürken, katılımcılar Deniz Ticareti Sekreteryası, Başsavcılık Dairesi ve Sri Lanka Limanlar İdaresi'nden gelmiştir.

 

SSE AltKomitesi'nin gündeminde can kurtarma araçlarının bakıma alınması vardı

14/03/2016

life boat servicing.jpg 

Can kurtarma botlarının servise ve bakıma alınması ile diğer can kurtarma araçlarını suya indirme ve serbest bırakma düzenekleriyle ilgili zorunlu gereklilikler, 14–18 Mart 2016 tarihlerinde düzenlenen Gemi Sistemleri ve Ekipmanı Hakkında Altkomite (SSE)'nin 3. oturumunda ele alındı. Altkomite'nin SOLAS Sözleşmesi'ne, can kurtarma botları ile diğer ilgili araçlara yönelik olarak Bölüm III'te belirtilen taslak değişikliklere ve MSC zorunlu kararına nihai halini vereceği duyuruldu. Altkomite kararları gözden geçirilip onaylanması için Deniz Güvenliği Komitesi'ne iletilecek.

 

Batı ve Orta Afrika'da daha etkili bir liman devleti kontrolü

15/03/2016

 port state control-Africa.jpg

Batı ve Orta Afrika ülkelerinden 18 temsilcinin katılımıyla düzenlenen bir eğitim atölyesinde bölgesel Liman Devleti Kontrolü (PSC) faaliyetlerini daha etkili bir şekilde yürütmenin yöntemleri tartışıldı. Liman Devleti Kontrolü (PSC) temelde bir ülkenin limanlarındaki yabancı gemilerin mevcut durumunu, ekipmanını ve mürettebatını uluslararası mevzuata uygunluğu açısından denetleyen bir mekanizmadır. Bu tanım kapsamında yürütülen iki haftalık eğitimde katılımcılara Yeni Denetim Rejimi (NIR – New Inspection Regime) hakkında ek bilgi verildikten sonra Lagos'taki Apapa Limanı'nda uygulamalı bir Liman Devleti Kontrolü (PSC) gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği'nin sponsor olduğu etkinliğe Nijerya Denizcilik İdaresi ve Güvenlik Ajansı (NIMASA) ev sahipliği yaparken, etkinliğin yürütülmesinde Batı ve Orta Afrika'da Liman Devleti Kontrolünden (PSC) sorumlu MoU ile IMO birlikte hareket etti.

 

Balast suyu yönetimi uzmanları AR&GR forumu için bir araya geldi

16/03/2016

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi için Sözleşme'ye taraf olan ülkelerin dünya ticaret filosundaki payının toplamda %35'e eşit olması gerekiyor. Mevcut durumla Sözleşme'yi imzalayan 49 ülkenin tonaj oranı %34.82'ye karşılık geldiğinden, Sözleşme'nin yürürlüğe girmesine çok az bir zaman kaldığı biliniyor. Bu kapsamda, balast sularında potansiyel olarak tehlike barındıran türlerin yayılmasını engellemek için çalışmalar yürüten uzmanlar, Kanada'da bir araya gelerek "Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin uygulanmasına doğru" başlığı altındaki uluslararası foruma katıldılar.

İki gün süren forumun açılışını Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau yaptı ve bunu IMO Deniz Çevresi Bölümü'nün Direktörü Stefan Micallef'in konuşması takip etti. Micallef, Balast suyu Sözleşmesi'ndeki hükümlerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Sözleşme'nin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğine dikkat çekti. Micallef ifadesinde ayrıca, 15 yıl önce ilk GEF-UNDP-IMO GloBallast AR&GE Forumu'nun düzenlenmesinden bu yana yapılan ortak çalışmalarla, balast suyu yönetim sistemlerinin test edilmesi ve onaylanması, balast örnekleri toplama ve analizi ile balast suyu yönetim sistemlerinin ulaşılabilir olma durumu hakkında önemli ilerlemeler kaydedildiği bilgisine de yer verdi.

Globallast Yönetici Ortaklık ve Pilot ülkeleri olan Türkiye, Şili ve Brezilya'nın görüşlerine düzenlenen özel bir oturumda yer verildi. 

 

Katar, IMO Üye Devlet İzleme Planı hususundaki işbirliği memorandumunu imzaladı

17/03/2016

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, Katar Devleti'nin "IMO Üye Devletler Denetim Planı'na Katılım"ını öngören bir İşbirliği Memorandumu'nu 17 Mart 2016 tarihinde imzaladı. Memorandum'u Katar Devleti'nin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nı temsilen Katar'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi H.E. Yousef Ali Al-Khater sundu.

IMO Üye Devlet İzleme Planı (IMSAS – IMO Member State Audit Scheme), ülkelerin IMO sözleşmelerinde ifade edilen yükümlülük ve sorumlulukları ne dereceye kadar yerine getirdiğini saptamak için geliştirilmiştir.

 

BM terörle mücadelede koordinasyon toplantısına IMO'dan katılım

18/03/2016counter terrorism.jpg

BM Genel Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Terörizmle Mücadeleye karşı Görev Gücü, BM'nin New York'taki merkezinde bir günlük koordinasyon toplantısı düzenledi. BM ajanslarının bir araya geldiği toplantıda yerini alan IMO, BM Güvenlik Konseyi Terörizmle Mücadele Komitesi'nin çalışmalarına katkıda bulunmak için değerlendirme amaçlı ülke ziyaretleri, kapasite oluşturmada koordinasyon ve sınırların yönetimi ile kanunların uygulanması gibi konulardan sorumlu diğer BM kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmektedir.

BM Genel Sekreteri'nin aşırılığa dayalı şiddet hareketleriyle mücadele için belirlediği rota hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz:

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/plan-action-prevent-violent-extremism

 

Denizci Kadınlar

22/03/2016

Women in maritime world.png 

Almanya'daki Hamburg Uluslararası Denizcilik Müzesi (Hamburg's International Maritime Museum)'nde düzenlenen "Women on Board" Sergisi'nde denizcilik sektöründeki kadınlarla ilgili iki farklı IMO videosu gösteriliyor. "Women at the Helm" (Kadınlar Dümende) ve "Making Waves: Women Leaders in the maritime world" (Dalga Yaratanlar: Denizcilik Dünyasındaki Kadın Liderler) adlarındaki videolar, IMO'nun denizci kadınlara verdiği desteğin bir parçası olarak hazırlandı. 8 Mart'ta Uluslararası Kadınlar Günü kutlamasına ve kampanyasına katılan IMO bu günün ardından filmleri yayınladı.  Denizcilik sektöründeki kadınlarla ilgili IMO web sayfasına ve söz konusu videolara aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz:

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/women/Pages/default.aspx

 

Umut Şentürk IMO SSE Altkomitesi'ne başkan yardımcısı olarak seçildi 

21/03/2016

14-18 Mart 2016 tarihlerinde IMO Gemi Sistem ve Ekipmanları (SSE – Ship Systems & Equipment) Altkomitesi'nin 3. Dönem toplantısı yapıldı. Toplantıda filikalar ve hızlı kurtarma botlarının indirme/kaldırma ve serbest bırakma donanımlarının bakımı, kapsamlı kontrol ve testlerden geçirilmeleri ile onarımı hakkında bağlayıcı kararlar alındı ve Deniz Güvenliği Komitesi (MSC 96)'nin onayına sunuldu.

Toplantının son gününde yapılan Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı seçimlerinde ülkemizden aday olan Umut Şentürk, Çin gibi birçok ülkenin desteğini alarak ikinci kez Komite Başkan Yardımcılığına getirildi.

Toplantıda ülkemizi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Umut Şentürk'ün yanı sıra Ahmet Fazıl Sarman, IMO Uzman Temsilcisi Burak Aykan ve Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi'nden Aykut Yılmaz ile Serdar Seber temsil etti.

 

Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik IMO sözleşmesi 10. Yılını kutluyor

24/03/2016

Denize dökülen atıklardan kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik kabul edilen 1996 tarihli Londra Protokolü onuncu senesine girdi. Protokol, "engelleyici tedbir" yaklaşımını benimseyerek denize atık dökülmesini bazı atık türleri dışında tamamen yasaklamış ve bu açıdan deniz kirliliğini azaltma konusunda yeni bir dönem başlatmıştır.

Denize boşaltılması kabul edilebilir olan atık türlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Deniz dip tarama malzemeleri
  • Arıtma çamuru
  • Balık atıkları
  • Gemiler ve platformlar
  • İnert, inorganik jeolojik malzemeler (ör: madencilik atıkları)
  • Doğal olarak organik malzemeler
  • Başlıca demir, çelik ve betondan oluşan yığma atıklar
  • Ayırma (sequestration) için karbondioksit tutma işlemlerinden karbondioksit akışları. 

Kaynak: IMO websitesi.