Eylül 2017

?

 

Balıkçı gemilerinin daha güvenli olması hedefleniyor

04/09/2017

Balıkçılık dünyadaki en tehlikeli mesleklerden biri olmaya devam etmekte ve her ne kadar teknolojik gelişmeler kaydedilse de halen çok sayıda can kaybı yaşanmaktadır. 

Balıkçı gemilerinin güvenliğini arttırmak için IMO'nun yıllardır yaptığı çalışmalar, Cape Town Sözleşmesi'ne temel oluşturmuştur. Bu sözleşmeyle, özellikle büyük balıkçı filosuna sahip ülkelerin 1993 tarihli Torremolinos Protokolü'nü uygularken karşılaştıkları sorunların ortadan kalkacağına ve balıkçı gemilerinin güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası standartlar belirleneceğine inanılıyor.

IMO üyesi birçok devlete göre, Sözleşme yalnızca gemilerin güvenliğini arttırmakla kalmayacak, kayıt dışı ve yasal olmayan balıkçılık faaliyetleri ile balıkçı gemilerinden kaynaklı kirlenmelere karşı mücadele etmek için de etkili bir araç olacak.

Cape Town Sözleşmesi'nin kabul edilmesinden sonra IMO, sözleşmenin Üye Devletlerce uygulanmasını kolaylaştırmak için 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Cook Islands'ın Rarotonga bölgesinde bir seminer düzenledi.

Seminere Pasifik bölgesinden 10 ülke katıldı.

 

IMO Balast Suyu Yönetimi (BWM) Sözleşmesi yürürlüğe girdi

08/09/2017

IMO, gemilerin deniz çevresi ve atmosfer üzerinde oluşturabileceği zararlı etkileri azaltmak için 2004 yılında BWM Sözleşmesi'ni kabul etmişti. IMO Genel Sekreteri Kitack Lim Sözleşme'nin yürürlüğe girmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bugün yürürlüğe giren sözleşmeyle, çevremiz ve gezegenimizin ekonomik refahı için en büyük tehlikelerden birine karşı önlem almış oluyoruz. İstilacı türler, dünyamızın doğal kaynaklarına ve biyolojik çeşitliliğe ciddi zararlar vermektedir. Ayrıca bu türlerin çevreye verdiği zarar gibi sağlığımız üzerinde yarattığı doğrudan ve dolaylı etkiler de genellikle telafi edilemez noktaya ulaşıyor."

ballast water.jpg

Gemilerdeki arıtılmayan balast suyu, boşaltıldığı denizde yeni istilacı türlerin yayılmasına neden olabilir. Son yıllarda artan deniz ticareti ve deniz trafiği hacmi düşünüldüğünde yeni türlerin yayılması daha sıklıkla görülmektedir. Bunun yerel deniz çevresi, ekonomi ve altyapı üzerinde yıkıcı sonuçları olduğu görülmüştür. 

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi, uluslararası sularda ticaret yapan bütün gemilerin kendi balast suyu yönetimi planlarına göre balast sularını etkili bir şekilde yönetmesini zorunlu tutuyor. Gemiler, balast suyu kayıt defteri ve Uluslararası Balast Suyu Yönetimi Sertifikası bulunduracaktır.

Başlangıçta iki farklı standart uygulanacaktır:

D-1 standardına göre, balast sularının kıyı sularından uzakta açık denizlerde değiştirilmesi zorunludur. Bunun ölçütü ideal olarak karadan en az 200 deniz mili uzaklık ve en az 200 metre deniz derinliğidir. D-1 standardı hayatta kalan istilacı tür sayısını azaltacak ve balast sularındaki zararlı türlerin denizlere yayılması büyük oranda engellenecektir.

D-2 performans standardı ise denize boşaltılmasına izin verilen maksimum canlı organizma miktarını belirlemektedir.

Yeni gemiler sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren D-2 standardını uygularken, mevcut gemiler başlangıçta D-1 standardını takip edecektir. D-2 standardı için geminin her beş yılda bir yenilenen Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme Sertifikası (IOPPC) dikkate alınacaktır.

Son aşamada ise tüm gemiler D-2 standardına uyması beklendiğinden gemilerin çoğuna özel ekipmanlar takılması gerekecektir.

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'yle ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Odamıza iletilen yazıyı aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz:

http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/sirkulerdetay.aspx?DUYURU=10102&KATEGORI=;#GENEL;#TEKNIK;#CEVRE;#

 

IMO boksit yüklerinin neden olabileceği tehlikeleri inceledi

12/09/2017

IMO'nun Kargo ve Konteyner Taşımacılığı Alt komitesi, dördüncü oturumunda dünyanın başlıca alüminyum kaynaklarından olan boksitin gemilerle taşındığında yaratabileceği tehlikeleri ve bununla ilgili son çalışmaları ele aldı.

Boksit.jpgÖrgüt bir süredir boksit taşıyan gemileri bekleyen risk ve tehditleri araştırmaktaydı. Alt komite, Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu'nu (IMSBC) güncellemek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak amacıyla Küresel Boksit Çalışma Grubu'nun bulgularını inceledi. IMSBC Kodu, boksit gibi yüklerle ilgili uyulması gereken kurallar için bir çeşit sektörel kılavuz niteliği taşıyor. Alt komite, söz konusu bulgulara dayanarak, nemin, boksiti tehlikeli bir madde durumuna getirebileceğine dikkat çekti ve başta gemi adamları, gemi sahipleri, terminal operatörleri ve kaptanlar olmak üzere bütün ilgili taraflar için boksit taşınması hakkında bilgi veren bir sirküler yayımladı. CCC.1 no'lu sirkülerde, özellikle küçük partikül içerikli büyük miktarlardaki boksitin, neme maruz kaldığında değişikliğe uğrayabileceği (sıvılaşabildiği) ve Grup A yükleri gibi değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. A sınıfındaki yükler neme maruz kaldığında serbest yüzey çamuru oluşturabiliyor ve gemide alışılmışın dışında hareketler (yalpalama) görülebiliyor. Kaptan, bu durumun yükteki değişiklikle ilgili olduğunu bilmeli, gerekli önlemleri almalı ve IMSBC Kodu'nun ilgili bölümüne (7. Kısım) başvurmalıdır.

Toplantıda ayrıca Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu (IMDG)'nda yapılan yasal değişikliklere son halinin verilmesi ve 2019'da kabul edilmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili Odamızca yayımlanan sirkülere aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Sıvılaşma tehlikesi olan boksit yükü ile ilgili uyarılar hk.

 

Balast Suyu Sözleşmesi'ni iki yeni ülke daha imzaladı

12/09/2017

Gemilerin balast sularıyla taşınan istilacı türlerin denizlere yayılmasını engellemek için kabul edilen uluslararası Balast Suyu Yönetimi (BWM) Sözleşmesi'ni imzalayan son ülkeler Jamaika ve Malta oldu. BWM, dünya ticaret filolarının %73.92'sini oluşturan 65 ülke tarafından kabul edildi ve 8 Eylül 2017'de yürürlüğe girdi.

 

Siber güvenliğe yaklaşımlar

18/09/2017

Amerika Eyaletler Örgütü (OAS)'nün bünyesinde terörizmle mücadele veren Amerika Eyaletler Arası Komitesi (CICTE), siber güvenliğe dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla Panama'da bir etkinlik düzenledi.

IMO, denizcilik sektörünün daha güvenli ve güvenilir süreçlerle çalışmasında siber güvenliğin çok önemli olduğunu kabul etmekte ve siber güvenlikle ilgili farkındalığı arttırmaya çalışmaktadır. IMO yetkilileri, bu amaçla etkinliğe katılarak IMO Denizde Siber Risk Yönetimi Kılavuzları (Guideline on maritime cyber risk management) ile IMO Deniz Güvenliği Komitesi (MSC)'nin bu sene kabul ettiği ve güvenlik yönetimi sistemlerinde siber risk yönetiminin kapsamını belirleyen yasa kararını açıkladı.

cyber security.jpgKarar, Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM) Kodu kapsamında gemiler, personel ve çevreyle ilgili tüm olası risklerin değerlendirilmesini ve uygun kılavuzların belirlenmesini zorunlu tutmaktadır.

Ayrıca, söz konusu değerlendirme ve çalışmaların şirketin 1 Ocak 2021'den sonraki ilk Uyumluluk Belgesi onayına kadar tamamlanması istenmektedir.

IMO MSC, denizde siber risk yönetimiyle ilgili yüksek düzeyde tavsiyelere yer verdiği bir sirküler yayımlamıştır.

Sirkülere bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz:

Cyber Risk Management - IMO

 

ASEAN toplantısında IMO faaliyetleri anlatıldı

19/09/2017

IMO, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)'nin Filipinler'de düzenlenen 34. Oturumuna katılarak son faaliyetleri hakkında Deniz Ulaşımı Çalışma Grubu'nu bilgilendirdi.

IMO temsilcisi, özellikle karbon emisyonunu azaltan taşıma yöntemleriyle daha sürdürülebilir bir taşıma ağı kurulmasını amaçlayan Kuala Lumpur Taşımacılık Stratejik Planı'nda ASEAN üyeleriyle daha etkin işbirliği yapmayı istediklerini ifade etti. IMO'nun üzerinde durduğu bir diğer konuysa ASEAN Petrol Dökülmelerine Karşı Müdahale Planı (OSRAP)'nın daha etkili bir şekilde uygulanması için yeni stratejilere ihtiyaç duyulmasıydı.

 

Peru'da deniz güvenliği eğitimi

20/09/2017

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2004 tarih ve 1540 sayılı kararı, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasını engellemek için tüm ülkeleriEnhancing maritime security in Peru.jpg bağlayıcı nitelikte bazı yükümlülükler getirmektedir. Kararda ayrıca, söz konusu malzemelerin yasa dışı yollardan satışını önleyecek şekilde teslim ve kontrol süreçlerinin oluşturulmasıyla ilgili düzenlemelere de yer verilmektedir.

Peru, Lima'da düzenlenen etkinlikte BM Kararı'nın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli uygulamalar yapıldı. Talimler özellikle IMO'nun konuyla ilgili mevzuatına ve çalışmalarına odaklandı. Bunlar arasında deniz güvenliğini sağlamaya yönelik SOLAS Sözleşmesi - Bölüm XI-2, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği (ISPS) Kodu ve deniz seferleri güvenliğini tehlikeye düşüren yasadışı faaliyetlere karşı oluşturulan SUA Sözleşmesi ve Protokolleri ele alındı.

Katılımcılar, deniz güvenliği ve ilgili kanunların uygulanması hususundaki ilgili çeşitli senaryoları değerlendirip ulusal ajanslar arasındaki işbirliğinin ve düzenli bilgi paylaşımının daha etkin olması gerektiğine karar verdi.

 

Asya bölgesindeki Denizcilik Teknolojisi İşbirliği Merkezi ilk etkinliğini düzenledi

22/09/2017

IMO, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen GMN projesi için Avrupa Birliği'nden aldığı fonla beş farklı bölgede Denizcilik Teknolojisi İşbirliği Merkezleri (MTCC) kurdu. Asya merkezi için Çin'deki Şangay Üniversitesi seçildi ve merkezin kurulması 2017 yılının başlarında tamamlandı.

Merkezin geçtiğimiz Eylül ayında düzenlediği ilk etkinliğe 20'yi aşkın ülkeden denizcilik makamları katıldı ve deniz taşımacılığının karbon emisyonlarını azaltmasının yolları tartışıldı.

Aralarında AB ve IMO temsilcilerinin de bulunduğu katılımcılar, dört gün süren etkinlikte sera gazı kontrolü, gemilerde enerji verimliliği ve yakıt tüketimiyle ilgili veri toplama teknolojileri gibi konularda ön plana çıkan ulusal öncelikleri ve zorlukları değerlendirdi.

Şangay Denizcilik Üniversitesi (SMU - Shanghai Maritime University)

20,000'in üzerinde öğrencinin tam zamanlı eğitim aldığı SMU, denizcilik eğitimi üzerine uzmanlaşmış bir üniversitedir. 2010 yılından bu yana özellikle gemilerde enerji verimliliği ve sera gazı emisyonlarının kontrolüyle ilgili teknoloji araştırmaları yürütmektedir. 2012'de hizmete giren Entegre Makine Odası'nda mesleki eğitim ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, yakıt ekonomisi üzerine ölçümler ve dizel motorlu makinelerin emisyon testleri de yine buradan sürdürülmektedir.

 

IMO Alt komitesi, standart ve kuralların uygulanmasıyla ilgili toplandı

25/09/2017

Standart ve kuralların gemide etkili bir şekilde uygulanmasında, sörvey ve sertifika düzenleyen bayrak Devletleri kadar gemi denetimleri yapan liman Devletleri de sorumludur. IMO Belgelerini Uygulama Alt komitesi, 25-29 Eylül 2017 tarihlerindeki dördüncü oturumunda kural ve kılavuzların uygulanmasıyla ilgili tüm konuları ele aldığı bir forum düzenledi.

implementation matters.jpg

Gemi adamlarının sertifikaları, dinlenme saatleri ve gemide yeterli sayıda mürettebatın bulundurulması gibi kılavuzların yer aldığı Liman Devleti Kontrol Prosedürleri'ne son halinin verilmesi gündemdeki maddeler arasındaydı. Liman Devleti Kontrolü MoU Sekretaryası ve Veri tabanı yöneticilerine yönelik IMO'nun düzenleyeceği yedinci eğitim atölyesi için hazırlıklar da gözden geçirildi.

Oturumun diğer iki önemli konusu balıkçılık faaliyetleri ve Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi (BWM)'ydi. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi diğer BM ajanslarının yasa dışı, rapor edilmemiş ve kaçak balıkçılık faaliyetlerini engellemek için yürüttüğü ortak çalışma incelendi. Balast suyuyla ilgili olarak ise Sörvey ve Belgelendirme Uyum Sistemi kapsamındaki sörvey kılavuzlarının güncellenerek BWM Sözleşmesi'ne dâhil edilmesi çalışmaları yapıldı.

 

 

 

 

Dünya Denizcilik Günü 2017

28/09/2017

maritime day.jpgDenizcilik sektörü, 2017 Dünya Denizcilik Günü'nün "Gemiler, Limanlar ve İnsanlar Birbirine Bağlıdır" teması kapsamında birçok konferans, seminer ve etkinlik düzenleyerek bu özel günü kutladı.

Denizcilik eğitimi alan öğrenciler ve sektörün genç üyeleri, geleneksel resepsiyondan önce IMO'nun Londra'daki genel merkezini ziyaret ettiler. Ziyaretçilere IMO'nun başlıca çalışma alanları olan deniz güvenliği ve emniyeti gibi konularda sunumlar yapıldı.

IMO Denizcilik Temsilcileri'nin toplantısı düzenlenen bir diğer etkinlikti. Bu temsilciler, IMO Üyesi ülkelerin veya sivil toplum kuruluşlarının belirlediği ve özellikle denizcilik mesleğini ilgilendiren konuları ele alan genç konuşmacılardan oluşmaktadır.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, "Bu seneki temamız; deniz taşımacılığının güvenli ve etkin bir şekilde sürdürülmesi ve daha da geliştirilmesi için limanlar ve gemiler arasında kurulan işbirliğine kapsamlı bir yaklaşım sunacaktır," sözleriyle 2017 Dünya Denizcilik Günü'nün temasını vurguladı.

Dünya Denizcilik Günü, Birleşmiş Milletler (BM)'in resmi özel günlerinden biridir. Her yıl deniz ticareti ve denizcilikle ilgili diğer faaliyetlerin önemine dikkat çeken ve IMO'nun çalışmalarını ele alan bir tema belirlenerek kutlanmaktadır.

Dünya Denizcilik Günü Paralel Etkinliği için her yıl bir farklı ülke seçilmektedir. Geçtiğimiz sene İstanbul'da kutlanan Paralel Etkinlik bu sene 1-3 Ekim günleri arasında Panama'da düzenlenmiştir. Etkinlikle ilgili bilgilere http://worldmaritimedaypanama.com/ adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca, IMO tarafından Denizcilik Günü'yle ilgili açıklamaları ve bir tanıtım filmini bulabileceğiniz web sayfası hazırlanmıştır. http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD-2017.aspx adresini ziyaret edip daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

 

Kaynak: IMO internet sitesi ve basın açıklamaları.

http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx