Eylül - Ekim 2021

IMO Dünya Denizciler Günü, gemi insanlarının seslerinin daha fazla duyulmasını sağlıyor.

1

Gemi insanlarının mesajları, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) Dünya Denizciler Günü’ne damgasını vurdu. Tamamen gemi insanlarına yönelik olan panelde, bu yılın "Gemi Personeli: Deniz Taşımacılığının Geleceğinin Merkezinde" (Seafarers: at the core of shipping's future) isimli temasına ilişkin konular görüşüldü.

Gerçekleştirilen etkinlikte, liman görevlisi Kaptan Ayşe BAŞAK, Gemici Yrhen BALINS, Gemi Kaptanları Marwa El SELEHDAR ve Thomas MADSEN sektörün ve kendi kariyerlerinin geleceği için önemli gördükleri konulara ilişkin görüşlerini paylaşmışlardır.

IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM açılış konuşmasında kendisinin de denizcilikten geldiğini hatırlatarak; “Bu etkinlik, olması gerektiği üzere gemi insanlarını IMO’nun odağına yerleştirmektedir. İlk kez ev sahipliğini yaptığımız ve sadece gemi insanlarının yer aldığı bu tarz bir etkinliğin son olmayacağına inanıyorum.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Kendisi de eski bir gemi insanı olan, IMO Yasal ve Dış İlişkiler Direktörü Sayın Frederick KENNEY’nin moderatörlüğünü yaptığı panelde, panelistler ayrıca perseonel değişikliğine, çeşitliliğe, çevreye ve emniyete değinerek geleceklerinin nasıl şekillenmesini istediklerine dair güçlü söylemlerde bulunmuşlardır.  

Personel değişikliği krizine ilişkin olarak Yrhen BALINS, hem sektörün ve hem gemi insanlarının, kendi dayanıklılıkları konusunu abartılı anlamda kullanmayı bırakmaları gerektiğini söyleyerek gemi insanlarının da insan olduğunu hatırlamaları gerektiğinin altını çizdikten sonra, “Sözleşmelerimizde belirtilenden daha uzun süre gemide kalıp personel değişikliği krizi çözülene kadar sessizce acı çekmek zorunda değiliz.” ifadelerinde bulunmuştur.

Thomas MADSEN, iyi bir çalışma kültürü yaratmada liderliğin önemini vurgulayarak “Liderler rehberlik ederek durmadan ve proaktif bir şekilde kapsayıcı bir çevreyi sağlayacak olan kuralları ve değerleri çalışanlara iletmelidir. Böylelikle, herkes aynı dili konuşabilecek, taciz veya zorbalık kabul görmeyecektir. Ayrıca, öncelikle kendileri söylediklerini davranışlarına yansıtarak rol model olmalıdırlar.” ifadelerinde bulunmuştur.

Çevre konusuna, deniz taşımacılığının nötr karbon olmaya yönelik nasıl bir yol izlemesi gerektiğine değinen Marwa El SELEHDAR, “2030 yılına kadar faaliyete sokulan bir geminin en az 12-15 yıl faaliyet göstermesi söz konusudur. Bu yüzden, mevzuat amaçlarını karşılamak için tek yol sıfır emisyon sahip gemilerdir.” ifadelerini kullanmıştır.

Emniyet konusuna özellikle değinen Ayşe BAŞAK, “Teknoloji ile birlikte tüm deniz insanları için daha emniyetli bir çalışma ortamının sağlanması için insani faktörlere odaklanmalıyız.  Emniyetli bir çalışma ortamı sadece teknik yönleri kapsamakla kalmaz, aynı zamanda emniyetli bir çalışma ortamı yaratmak adına emniyetli davranışları içerir.” ifadelerinde bulunmuştur.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden katılan 400’ü aşkın katılımcı tarafından gemi insanı olmanın anlamı, katılımcılara göre hangi düzenlemelerin yapılması gerektiği gibi konular tartışılmıştır. (Söz konusu webinarı buraya tıklayarak izleyebilirsiniz)

IMO tarafından yayımlanan yeni videoda, iç hatlar feribot düzenlemelerine yönelik ihtiyaca dikkat çekiliyor.

İç hatlar feribot faaliyetleri, dünya çapında insan ve malların hareketinde önemli bir rol oynamaktadır. Diğer yandan, dünya genelindeki feribot kazalarının yaklaşık %95’i iç hatlar faaliyetleri sırasında meydana gelmektedir.

IMO, yeni yayımladığı kısa animasyon videosunda, iç hatlar yolcu feribotlarına ilişkin emniyet standartlarının önemi ile model düzenlemelerinin gelişimine dair önemli mesajlar vermektedir. (Söz konusu videoyu izlemek için buraya tıklayınız.)

Söz konusu video, “İç hatlar Feribot Emniyetinde Model Düzenlemeleri” çalışmasını tamamlamak üzere olan IMO’nun Deniz Güvenliği Emniyeti Komitesi’nin (IMO Maritime Safety Committee - MSC) 104’üncü toplantısında yayımlanmıştır. Söz konusu çerçeve düzenlemeler, bunları ulusal hukuklarına direkt entegre etmek isteyen ülkeler tarafından uygulanabilecektir.

İç hatlarda faaliyet gösteren yolcu gemileri, çoğunlukla IMO Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi’ndeki (International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS) yolcu gemi emniyetine yönelik düzenlemelerden muaftır. Ancak, çoğu ülke kendi düzenlemeleri IMO standartlarına göre uyarlamıştır. Bu ulaşım şeklinin önemli bir parçası olduğu insan hayatını korumak için emniyetli ve güvenli feribot sistemini yaratmak, ülkelerin sürdürülebilir gelecekleri için önemlidir.

IMO, denizcilik sektörü derneklerindeki kadınlar ile bir araya geldi.

Denizcilik sektöründe çalışan kadınların rolü hakkındaki tartışmalar, IMO Cinsiyet Eşitsizliği Ağı (IMO Gender Equality Network -IMOGEN) olarak daha çok bilinen denizcilik sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla çalışan IMO Üye Devletleri delegeleri tarafından organize edilen ilk webinarda ön plana çıkmıştır.

Söz konusu etkinlikle, denizcilik sektöründe çalışan kadınlara aşağıda yer alan sekiz bölgesel derneğin (Women in Maritime Associations – WIMAs) tanıtılması ve bu kadınlara ağ oluşturmaları, bilgiye ulaşmaları ve en iyi uygulamalar ile deneyimlerini paylaşmaları için bir platform sağlanması amaçlanmıştır.

WIMA üyelerinin, IMO temsilcilerinin, denizcilik idaresi çalışanlarının ve diğer paydaşlarında dahil olduğu 200’den fazla katılımcı, 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen interaktif oturuma iştirak etmiştir.

IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM, söz konusu etkinliğin açılışında şunları ifade etmiştir:

“IMO’nun denizcilik sektöründe çalışan kadınlara yönelik uzun soluklu programı, sektördeki cinsiyet eşitliği hususunda aşama kaydetmek amacıyla WIMA da dahil olmak üzere çoğu girişimi desteklemektedir. Söz konusu denizcilik iletişim ağlarının ağ oluşturma ve danışmanlık için büyük fırsatlar sağladığının bilincindeyiz.”

Söz konusu webinarda her bir WIMA temsilcisi, kendi ağlarının ve kadınların sektörde görünür olmalarını teşvik etmenin yanı sıra denizcilik eğitimlerine ve iş olanaklarına erişim sağlamalarını garantilemek adına yapmakta oldukları faaliyetlerin kısa bir sunumunu gerçekleştirmişlerdir.

WIMA temsilcileri, denizcilik sektörünün cinsiyet çeşitliliği ve sektöre daha fazla kadını dahil etme amacına yönelik ilerleme kaydetmesine rağmen bu alanda atılması gereken daha fazla adımın olduğuna dikkat çekmişlerdir.

Özellikle vurgulanan sorunlar arasında yüksek pozisyonlarda çalışan kadınların sayıca azlığı, erişilebilir eğitim eksikliği ve sektördeki kadınlara yönelik bilgilerin toplanmasına ilişkin zorluklar yer almaktadır. Denizcilik idareleri ve özel sektör iş birliği sonucunda gerçekleştirilen başarı hikayeleri de paylaşılmıştır.

IMOGEN, denizcilik sektöründeki cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi “2019 yılı Dünya Denizcilik Temasının Mirasını Korumayı ve Denizcilik Sektöründeki Kadınların Engelsiz İş Alanları Elde Etmeleri” olan IMO Meclis Kararının Hedeflerine ulaşmayı hedefleyen IMO Üye Devletlerinden bir grup delege tarafından kurulmuştur. 

Söz konusu bölgesel sekiz WIMA:

  • Doğu ve Güney Afrika bölgesinde Denizcilik Sektöründe Kadın Derneği (WOMESA)
  • Batı ve Orta Afrika için Denizcilik ve Liman Sektörlerinde Profesyonel Kadınlar Ağı (NPWMP-WCA)
  • Denizcilikte Kadınlar Derneği, Asya (WIMA Asia)
  • Denizcilikte Kadınlar Derneği, Karayipler (WiMAC)
  • Denizcilikte Pasifik Kadınları Derneği (PacWIMA)
  • Denizcilikte Arap Kadınları Derneği (AWIMA)
  • Latin Amerika Kadın Denizcilik Derneği (Red MAMLa)
  • Batı ve Orta Afrika Denizcilik Kadınları Derneği Africa (WIMoWC)

Gemi insanlarının, hayati bir mesele olan tıbbi bakıma erişimi.

IMO Genel Sekreteri ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization – ILO) Genel Direktörü, “hayati önem arz eden” tıbbi tedavi söz konusu olduğunda gemi insanlarının hızlı bir şekilde limandan ayrılmalarının kolaylaştırılması; gemi insanlarına COVID-19 aşısı önceliği tanınması; dünya ticaretine yönelik değerli katkıları göz önünde bulundurularak gemi insanlarının kilit çalışan olarak belirlenmeleri için liman ve kıyı devletlerine çağrıda bulunarak ortak bir açıklama yayımlamışlardır.

Söz konusu ortak açıklamada, IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM ve ILO Genel Direktörü Sayın Guy RIDER, gemi insanlarının tıbbi bakıma erişimde yaşadıkları zorlukların altını çizmiş; ayrıca gemi insanlarının ihtiyaç duyduklarında bir an önce tıbbi bakıma erişebilmelerini sağlamanın ahlaki bir zorunluluk olduğunu ve ihtiyaç halinde, kalifiye doktor ve diş hekimlerinin gemileri ziyaret etmesine izin vererek gemideki tıbbi yardımın artırılması gerektiğini vurgulamışlardır.

Ayrıca, tıbbi bir müdahalede bulunmadan önce uluslararası sağlık çalışanları tarafından sağlanan teletıp değerlendirmesini de içerebilecek bir tıbbi değerlendirmenin olması önem taşımaktadır.

Söz konusu ortak açıklama, bir kez daha, hükümetleri denizcilik sektörünün stratejik önemini tanımaları ve 1 Aralık 2020 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Genel Meclisi A/75/17 Kararı uyarınca gemi insanlarının kilit çalışan olarak belirlenmeleri ve tıbbi bakım erişimde bu şekilde muamele görmelerinin sağlanması konularında teşvik etmektedir.

ILO ve IMO başkanları, buna ek olarak, diğer deniz çalışanlarının da küresel ticaretin kolaylaştırılmasında oynadıkları rol gereği tanınmaları ve mümkün olduğunda önceliklendirme esasına uygun olarak aşılanmaları hususunda hükümetleri teşvik etmektedir.

IMO ve ILO tarafından alınan bilgilere göre, bugüne kadar 24 ülke söz konusu çağrıya cevap vererek kendi yetki alanlarındaki belirli limanlarda gemi insanlarının aşılanma programlarını uygulamış veya bu konudaki niyetlerini beyan etmişlerdir (Söz konusu ülkeler ile onlara bağlı limanların listesi için tıklayınız: https://icma.as/vaccines/ )

Denizcilik Sektörünün Dekarbonizasyon Projesine ilişkin NextGEN internet portalı kullanıma açılmıştır.

Denizcilik sektörü taşımacılığındaki dekarbonizasyon girişimlerinin çevrim içi küresel ortak ekosistemi olan NextGEN internet portalı, IMO ve Singapur Deniz ve Liman İdaresi (Maritime and Port Authority of Singapore – MPA) tarafından kullanıma açılmıştır.

NextGEN, uluslararası deniz taşımacılığı topluluğunda dekarbonizyona yönelik fırsatları ve eksiklikleri/ boşlukları belirlemek amacıyla paydaşları bir araya getirmektedir. (Söz konusu proje için buraya tıklayınız.)

Bu portal, bir iş birliği grubu olmanın yanı sıra denizcilik dekarbonizasyon projelerine dahil olan farklı paydaşları bir araya getirmeye yönelik tek bir portal olarak hizmet sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Söz konusu projeler, düşük ve sıfır karbon yakıtlarına yönelik bilgileri paylaşmak amacıyla limanları, hükümetleri, şirketler, araştırma enstitülerini kapsamaktadır.

NextGEN portalı, bilgi paylaşımını teşvik etmeyi, önemli ağlar kurmayı, iş birliği için fırsatlar yaratmayı ve kapasite- geliştirmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Tek bir platform üzerinde denizcilik dekarbonizasyon projelerinin tümünü gösteren NextGEN portalı, kamu ve özel paydaşlar için bir merkez noktası ve referans aracı olarak hizmet edecektir.

NextGEN portalı, 27-29 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen IMO- Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) sırasında kullanıma açılmıştır. Söz konusu forum, deniz taşımacılığı sektörünün dekarbonizasyona geçişi ile ilgili bilgi paylaşımı ve transferi için bir platform sağlamaktadır. Söz konusu forumun odağında, kendi denizcilik topluluklarını bu kolektif amaca dahil etmeyi isteyen gelişmekte olan ülkeler bulunmaktadır.

Konferansta konuşma yapan IMO Genel Sekreteri Kitack LIM;

“Önümüzdeki en büyük zorluk küresel ısınma ve iklim değişimine karşı verdiğimiz mücadeledir. Denizcilik sektöründe emisyon azaltıcı teknolojilere ve sıfır ve düşük karbonlu deniz yakıtlarına yönelik araştırmaları hızlandırmak için daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. En önemlisi, bu dönüşüm sırasında geride kimsenin kalmadığından emin olmalıyız.” ifadelerinde bulunmuştur.

Halihazırda 500’ü aşkın partneri ve 13 yakıt türünü kapsayan NextGEN portalı 140’tan fazla projeyi içermektedir.  Kapsadığı bölgeler arasında Afrika, Karayipler, Latin Amerika, Orta Doğu ve Pasifik Ada bulunmaktadır.