Ekim 2015

Enerji verimliliği projesi hayata geçiriliyor

(01.10.2015)

 

30 Eylül ve 1 Ekim 2015 tarihlerinde Singapur'da düzenlenen proje planlama toplantısında, GloMEEP projesine taraf olan on Pilot Ülke'de proje gereğince uygulanacak yasa ve politikalar konuşuldu ve kurumsal gelişme ile kapasite arttırma faaliyetlerinin belirlendiği iki yıllık bir plan üzerinde anlaşmaya varıldı. Küresel Çevre Fonu (GEF – Global Environment Facility), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP – United Nations Development Programme) ve IMO'nun işbirliğinde başlatılan GloMEEP projesi, deniz taşımacılığında enerji verimliliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirlerin daha iyi anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor. Toplantıda ayrıca karbon salınımını azaltma çalışmalarıyla ilgili kurulması kararlaştırılan Küresel Denizcilik Endüstrisi Birliği (GIA – Global Industry Alliance) hakkında çalışmalar yapıldı. 

 

Daha etkili bir ekosistem yönetimine ihtiyaç var

(02.10.2015)

 Ekim ayında UNESCO'nun Paris'teki merkezinde düzenlenen iki günlük bir toplantıya katılan IMO, GEF-UNDP uluslararası sular projesine destek sağlanması gerektiğine dikkat çekti. GloBallast Partnerships Programme gibi girişimleri barındıran proje, Küresel Çevre Fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında gerçekleştiriliyor. Projenin çeşitli yönleriyle ele alındığı toplantıda, ekosistem yönetiminin geliştirilmesi için küresel ve bölgesel bir ortaklar ağı kurulması hedefinin yanı sıra eşleştirme ve eğitim projeleriyle kapasite güçlendirmesi üzerinde duruldu.

 

 

 

Atık konusu önemlidir

(05.10.2015)

 Sri Lanka’nın Kolombo şehrinde düzenlenen atölye çalışmasında, gemilerden ve liman kabul tesislerinden kaynaklanan atıklar konusu ele alınarak atık-çevre ilişkisiyle ilgili farkındalığın arttırılması amaçlandı. IMO temsilcisinin destek verdiği çalışmaya katılan Denizcilik İdaresi yetkilileri, MARPOL Ek V maddelerinin uygulanması hakkında eğitim aldı.

 

 

 

 

 

Malaka ve Singapur Boğazları'nda güvenlik ve sürdürülebilirlik konusu tartışıldı

(07.10.2015)

 Kıyı devletleri ile Malaka ve Singapur Boğazları'nda faaliyet gösteren taraflar, 8. İşbirliği Forumu için Singapur'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Seyir emniyetini güçlendirmenin yanı sıra limanlarda ve taşımacılıkta daha çok sürdürülebilir girişimlerde bulunmak için gerekli olan yeni teknolojiler hakkında konuşmalar yapıldı. 2007 yılındaki IMO-Singapur Toplantısında başlatılan İşbirliği Hareketi, bugün Malaka ve Singapur Boğazları Kıyı Devletlerini, sektörü ve boğazları kullanan diğer tarafları ortak bir platformda buluşturuyor. Ayrıca IMO'nun yönetimi altındaki "IMO Malaka ve Singapur Boğazları Vakıf Fonu" Boğazlar'daki kapasite artırıcı çalışmaları desteklemektedir.

 

 

Kuzey Amerika'da Dünya Denizcilik Günü kutlamaları

(08.10.2015)

 Bu senenin Dünya Denizcilik Günü teması IMO tarafından "Denizcilik Eğitimi" olarak belirlendi. IMO'nun Londra'daki merkezinde başlayan kutlamalar yıl boyunca dünyada kutlanmaya devam edecek. Bu kapsamda 5-7 Ekim günlerinde Kuzey Amerika Dünya Denizcilik Günü Konferansı düzenlendi. Oturumlar ve atölye çalışmalarında konuşmacıların hitap ettiği başlıca üç grup dikkat çekti: eğitimciler, denizcilik sektörü ve yöneticiler. IMO temsilcisi açılış konuşması yaptıktan sonra eğitimle ilgili tartışmalara katıldı.

Ülkemizde ise 29 Eylül 2015 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından dünya denizcilik günü dolayısıyla "Denizcilik Eğitimi" temalı bir etkinlik düzenlenmişti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. A. Güldem Cerit dünya denizcilik gününün geçmişiyle ilgili yaptığı konuşmada değerli bilgiler paylaştı. Cerit, dünya denizcilik gününün ilk olarak 1978'te, ülkemizde ise ilk kez 1994 yılında yine Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kutlandığını söyledi.

 

Vietnam'da balast suyu hakkında danışma semineri

(09.10.2015)

8 Ekim günü Vietnam'ın Chi Minh şehrinde, Gemi Balast Suyu ve Sedimanların Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme (BWM – Ballast Water Management Convention)'nin onayı ve uygulanmasıyla ilgili hususları konuşmak için sektörel bir danışma semineri düzenlendi. Seminerdeki konular daha çok BWM standartlarına uygunluk ve BWM Sözleşmesi'nin 13. Maddesi'nde yer alan uluslararası ölçekteki standartlar ve bölgesel işbirliğinin avantajları hakkındaydı.

 

Karadeniz'de kirliliği azaltmak için destek

(09.10.2015)

Karadeniz'deki kapasite genişletme faaliyetlerini izlemekten sorumlu bir IMO yapılanması olan 'Karadeniz'i Kirlenmeden Koruma Komisyonu' 31. Olağan Komisyon Toplantısı'nı 8 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirdi. IMO ve Karadeniz Komisyonu arasında uzun süredir devam eden işbirliği kapsamında hem bölgesel hem ulusal düzeyde birçok eğitim ve atölye çalışması düzenlenmekte, bu çalışmalarla denizi ve çevresini deniz taşımacılığının olumsuz etkilerinden korumak için geliştirilen belli başlı IMO yönetmeliklerinin onaylanmasını kolaylaştıracak kapasite genişletme faaliyetleri teşvik edilmektedir.

 

Karadeniz'i kirlenmeden koruma amaçlı yapılan kapasite genişletme çalışmalarının başlıcaları;

  • Deniz kirlenmesine neden olan kazalara karşı ulusal ve bölgesel düzeyde acil durum planları,
  • Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin uygulanması ve
  • Karadeniz Atık Boşaltma Protokolü'nün Londra Protokolü'ne uyumlu hale getirilmesi.

 

IMO Merkezi'nde atıkların denize boşaltılması tartışıldı

(12.10.2015)

 Atıkların denize boşaltılması hakkındaki sözleşmelere taraf olan ülkeler, 12-16 Ekim günleri arasında IMO Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda, radyoaktif atıkların ne ölçüde ve kapsamda kabul edilebileceğine ve radyasyonun deniz canlıları üzerindeki etkilerine dair güncellenen kuralların ele alınması planlandı. Bunun dışında, toplantı sırasında cevher artıklarının yok edilmesi, deniz jeomühendisliği, Londra Protokolü'nün uygulanması için stratejik plan geliştirilmesi ve radyoaktif artıkların 25 yıllık bilimsel incelemesi gibi konularda devam eden çalışmalardan da söz açıldı.

 

İran İslam Cumhuriyeti daha etkili bir balast suyu yönetimi için çalışıyor

(13.10.2015)

İran İslam Cumhuriyeti, 10-12 Ekim günlerinde, Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi (Ballast Water Management Convention)'nin uyum ve uygulanma süreçlerine yönelik ulusal düzeyde bir atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı. BWM Sözleşmesi'ni 2011 yılında kabul eden İran, kıyı hatlarının uzunluğuna ve gittikçe genişleyen gemi filosuna dikkat çekerek, deniz suyuyla taşınan istilacı türlerin zararlarına karşı önlem almasının çok önemli olduğunu söyledi. Atölye çalışmasına IMO danışmanlarının yanı sıra hükümet organlarından üst düzey yetkililer, akademisyenler, klas kuruluşları ve denizcilik sektörü katılım gösterdi.

 

İnsan kaçakçılığına karşı küresel forum

(16.10.2015)

 

15-16 Ekim günlerinde INTERPOL'un Fransa'daki Genel Sekreterlik merkezinde düzenlenen ve IMO'nun katılımcı organizasyonlar arasında yer aldığı küresel forumda, mültecilerin yasa dışı yollardan başka ülkelere taşınması sorunu ele alındı. IMO, deniz yolu üzerinden karışık göç hareketlerinin gittikçe arttığı mülteci krizini ilk günden beri yakında takip ettiğini ve hiçbir güvenlik şartını yerine getirmeyen gemileri kapasitesinin çok üzerinde doldurarak insanların yaşama hakkını hiçe sayan suçluları kınadığını belirtti. Forum katılımcıları arasında düzensiz göç hareketlerinden etkilenen transit ve hedef ülkelerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel organizasyonlar ile özel sektör temsilcileri yer aldı.

 

IMO iklim değişikliği zirvesinde

(19.10.2015)

IMO, 30 Kasım 2015 tarihinde, Paris'te başlayacak olan AB İklim Değişikliği Konferansı (COP 21/CMP 11)'nın katılımcıları arasında yer alıyor. IMO yetkilileri, uluslararası deniz taşımacılığında kullanılan gemi yakıtlarından kaynaklı sera gazı emisyonu hakkındaki çalışmasını güncelleyerek konferansın 10(c) gündem maddesi altında sunacak.

IMO'nun Paris Konferansı (COP 21/CMP 11) için belirlediği argümanlar aşağıdaki gibi bildirilmiştir:

  • IMO, uluslararası deniz ticaretinin sebep olduğu sera gazı emisyonu hususunun tartışılıp, bu konuda çalışmaların yapılacağı en uygun uluslararası organizasyondur.
  • Uluslararası denizcilik yönetmelikleri, ayırım gözetmeksizin tüm gemiler için geçerlidir.
  • Gelişmekte olan ülkelerin çıkarları, IMO'nun Teknik İşbirliği Programı ve ilgili yasal kararlar çerçevesinde tüm yönleriyle dikkate alınır.

 

Gemi sökümü için Türkiye'den teknik destek

(20/10/2015)

 

Avrupa Birliği, 2013 yılında çıkardığı yönetmelikle kullanım ömrünü tamamlayan gemilerin çevre ve çalışan güvenliği açısından gerekli yükümlülük ve standartları karşılayan tesislerde sökülmesini zorunlu kılmıştı. AB'nin söz konusu çevre standartlarını karşılayan tek akredite tesisine sahip olan Türkiye, birçok Asya ülkesine gemi sökümüyle ilgili destek oluyor. Bu doğrultuda Bangladeş'ten gelen görevliler, IMO'nun gemi söküm faaliyetleri kapsamında düzenlediği bir program kapsamında 19-22 Ekim günlerinde Türkiye'deydi. Türkiye Hükümeti'nin ev sahipliği yaptığı çalışmada, atık yönetimi merkezleri gibi alanlara gidilerek saha ziyaretleri yapıldı. Ayrıca, IMO tarafından gemi sökümü için geliştirilen Hong Kong Sözleşmesi ile diğer yasal konular hakkında seminerler düzenlendi ve gemi söküm sanayiinin önde gelen temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirildi.

AB'nin gemi söküm yönetmeliğiyle ilgili daha fazla bilgiyi Odamızın sayfasında bulabilirsiniz. http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/gemigeridonusumu.aspx

 

IMO balast suyu yönetimi konferansında açıklama yaptı

(21/10/2015)

 Hollanda'da düzenlenen 13. Balast Suyu Yönetimi Zirvesi'nde yapılan açıklamaya göre, IMO Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi artık uygulanmaya başlanabilir.

Açıklamada, sözleşmenin şimdiye kadar uygulanmasına engel olan hususların yapılan değişikliklerle giderildiği vurgulandı. Aynı açıklamanın devamında, sözleşmenin en kısa zamanda yürürlüğe girmesi durumunda denizcilikle uğraşan taraflara ciddi avantajlar getireceği, deniz suyuyla taşınan yabancı türlerin istila riskini en aza indireceği ve uluslararası geçerliliği olan yasal kurallar sayesinde eşit bir faaliyet ortamı sağlayacağı savunuldu.

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi, dünyadaki deniz ticaret filosunun %35'ini oluşturan 30 devlet tarafından onaylandığı takdirde, bundan 12 ay sonra yürürlüğe girebilir. Şu ana kadar, dünya deniz ticaret filosunun %32.89'unu oluşturan 44 devlet Sözleşmeye onay verdi.

 

Nükleer ve radyolojik kazalara karşı alınabilecek önlemler tartışıldı

(22/10/2015)

IMO, 19-23 Ekim günlerinde küresel çaptaki Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale Konferansı'na katıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA – International Atomic Energy Agency) tarafından Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen konferansta, nükleer ve radyolojik kazalardan korunma yöntemleri, eğitimler ve acil durumda iletişim stratejileri gibi konular tartışıldı. IMO, tartışmalara aktif destek vermenin yanı sıra deniz yoluyla tehlikeli madde taşınması, güvenli ambalajlama ve radyoaktif malzemelerin taşınması konuları üzerine hazırlamış olduğu Uluslararası Deniz Taşımacılığında Tehlikeli Maddeler Kodu (IMDG – International Maritime Dangerous Goods)'nu da masaya yatırdı.

 

IMO denetmenlerine eğitim

29/10/2015

IMO'nun 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek yeni yasası, IMO'ya üye devletlerin IMO mevzuatını uygulamadaki başarılarını denetleme zorunluluğu getiriyor. Bu doğrultuda, IMO Üye Devletler Denetleme Planı çerçevesinde üye devletlere yıl boyunca eğitimler verilecek. Bunlardan ilki 26-30 Ekim günleri arasında IMO'nun Londra'daki merkezinde Arjantin, Çin, Kanada, Hollanda, Kore Cumhuriyeti, Tunus ve Birleşik Krallık'ın da içinde bulunduğu bazı üye devletlerin katılımıyla gerçekleşti. Eğitim içeriği özellikle denetim planlamasını geliştirecek ve denetim ekibi ile izleme yönetiminin bilgilerini arttıracak şekilde tasarlandı.

 

Kaynak: IMO internet sitesinde yer alan haberlerden derlenmiştir.