• Anasayfa
  • |
  • YURTDIŞI ÇIKIŞ. HARÇ ALINM. İLIŞKIN BAKANLAR KUR.

YURTDIŞI ÇIKIŞ. HARÇ ALINM. İLIŞKIN BAKANLAR KUR.

Sayın Üyelerimiz; Ekli “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (Karar Sayısı: 2003/5700); 6 Haziran 2003 Cuma tarihli ve 25130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yurtdışı çıkışlarda çıkış harcı alınmayacak kişiler listesine (s) ve (t) bentleri eklenmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EK: Bakanlar Kurulu Kararı Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı : 2003/5700 Bakanlar Kurulundan: Ekli "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/5/2003 tarihli ve 021324 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/5/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır. Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 1- 24/7/2001 tarihli ve 2001/2762 sayılı Kararnamenin eki "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın 4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki (s) ve (t) bentleri eklenmiştir. “s) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce verilen basın kartına sahip gazeteciler, t) Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmış Turizm Yatırım veya İşletme Belgesi sahibi konaklama işletmesi temsilcisi (her işletme için iki kişi)", Madde 2- Aynı Kararın 5 inci maddesine aşağıdaki (12) ve (13) numaralı bentler eklenmiştir. "12- (s) bendi kapsamında yurt dışına çıkışlarda basın kartı ile birlikte bağlı olduğu işyerinin görevlendirme yazısını, 13- (t) bendi kapsamında yurt dışına çıkışlarda Türkiye Otelciler Birliği'nce ya da bağlı oldukları birliklerce verilmiş belgeyi," Madde 3- Bu Karar yayımını izleyen günde yürürlüğe girer. Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.