• Anasayfa
  • |
  • Yurt İçi Diğer Masraflar Konulu Genelge Hk.

Yurt İçi Diğer Masraflar Konulu Genelge Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 2013/19 sayılı Yurt İçi Diğer Masraflar Konulu konulu Genelge yayınlanmıştır.
 
Söz konusu Genelge’de özetle ; BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde KDV matrahının doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için "Yurt İçi Diğer Masraflar" adı altında toplu olarak beyan edilen "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)", "Kültür Bakanlığı Hesabına Yatırılan Kesinti", "Tahmil-Tahliye”, “Liman Giderleri” "Depolama Giderleri" ve "Banka Masrafları" gibi ödemelerin yükümlüler tarafından ayrı ayrı beyan edilmesine olanak sağlayacak teknik düzenlemelerin tamamlandığı belirtilerek işlemlerin nasıl yapılması gerektiği yer almaktadır.
 
Bilgilerinizi arz/rica ederiz.    
                       
                                                                                              Saygılarımızla,                                                                                                          
 
 

                                                                                             
Murat TUNCER

Genel Sekreter
 
 
Gereği :                                                                                 Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                                   
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                        
- VDAD
- KOGAD
- GİSBİR
- GESAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeler
- MK Başkanları