• Anasayfa
  • |
  • Yük Teslim Talimat Formu Hk.

Yük Teslim Talimat Formu Hk.

​Sayın Üyemiz,

İlgi :T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün   03.01.2018 tarih ve E.433 sayılı, 2018/1 nolu Genelgesi/yazısı.

İlgi yazı/Genelge ile ; 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazılarına atfen, denizyolu ile gelen yükün alıcıya teslim işlemlerine ilişkin olarak, yük alıcısı, taşıyan, taşıtan, liman işletmecisi, taşıma işleri komisyoncusu, gümrük müşavirleri, gemi acenteleri gibi tüm ilgili sektör taraflarının hakları gözetilerek, malların taşıyan ya da adına hareket eden tarafından düzenlenecek olan "Yük Teslim Talimat Formu" karşılılığında teslimin gerçekleştirilmesinin ifade edildiği, 

Son zamanlarda yaşanan bazı münferit uygulamalarda "Yük Teslim Talimat Formu" için aşırı ücret talep edildiği, bu durumun dış ticaret firmalarının mağduriyetine sebep olduğunun gündeme geldiği, bu kapsamda 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazıda detayları sunulan "Yük Teslim Talimat Formu"nun aynı esaslar çerçevesinde konşimento bazında 150 TL tavan ücret bazında ve tavan ücretlere her takvim yılı başında bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artacak şekilde uygulanması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                      Genel Sekreter

Ek : İlgi yazı (1 sayfa)

Gereği :                                                          Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                               - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                        -İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.          - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- TAİS

- KOGAD

- TÜRKLİM

- UTİKAD

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Komite Grubu

 

13_60_2687_001.pdf