YÖNERGE DEĞIŞIKLIĞI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması                      Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2003 tarih ve 5261 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz,           İlgi yazı ile; “Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergenin” 1 Sayılı Çizelgesine Bir Dip Not Eklenmesine Dair Yönerge” nin, Bakanlık Makamının 07.08.2003 tarih ve 1513 sayılı Olur’u ile yürürlüğü girdiği bildirilmekte olup, bahse konu “Yönerge Değişikliği” metni ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla    Murat TUNCER Genel Sekreter GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGENİN 1 SAYILI ÇİZELGESİNE BİR DİP NOT EKLENMESİNE DAİR YÖNERGE MADDE  1 -   2/8/2002 tarihli  “Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge” nin 1 sayılı çizelgesine, aşağıdaki 12 numaralı dipnot ilave edilmiştir. “12 -  Seferi gündüz yapılmak kaydıyla, liman içinde; en yakın kıyıdan 1 mil açılmadan sefer yapan, yolcu kapasitesi personel dahil 12 kişiye kadar olan, 12 metreden küçük yolcu motorları, 1 usta gemici ve 1 miço ile donatılır.” MADDE 2 -  Bu Yönerge, Bakanlık Makamının onayı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Yönerge hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.