YÖNERGE DEĞIŞIKLIĞI

Sayın Üyelerimiz; İlişikteki, “Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergenin Eki Çizelgelerin Bazılarının Dip Notlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge”, Bakanlık Makamının 02.03.2003 tarih ve 734 sayılı Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EK: 1 sayfa GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGENİN EKİ ÇİZELGELERİN BAZILARININ DİPNOTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1- 2/8/2002 tarihli “Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge”nin; a) 4 Sayılı çizelgesine aşağıdaki 2 numaralı dip not ilave edilmiştir. (EK-1) “2- Liman Seferi yapan yolcu motorlarında, Silici yerine Gemici çalıştırılabilir.” b) 6 sayılı çizelgesine aşağıdaki dip not ilave edilmiştir. (EK-2) “Not: Günübirlik olarak, hareket limanından 25 milden fazla açılmadan sefer yapan, tekrar hareket limanına dönen ve 36 kişiye kadar yolcu taşıyan yolcu motorlarında; Yat Kaptanları da kaptanlık yapabilirler ve Yağcı yerine Miço çalıştırılabilir.” c) 8 sayılı çizelgesine aşağıdaki 10 numaralı dip not ilave edilmiştir. (EK-3) “10. Özel ve ticari yatlarda 150 GT’ye kadar yağcı bulundurulmaz.” d) 12 sayılı çizelgesinin 1 numaralı dip notu aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. (EK-4) “1. A1 bölgelerinde Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) bulunmadığı durumda; personelden 2 kişide Tahditli Telsiz Operatör (ROC) belgesi bulundurulması, A2 bölgelerinde Telsiz Elektronik Zabiti bulundurulmadığı durumda, ya kıyıda bakım ya da aygıt çiftlemesinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Bu durumda gemide telsiz görevi için en az yalnızca telsiz istasyonunda görevli 1 Genel Telsiz Operatörü veya Genel Telsiz Operatörü yeterlik belgesi olan 2 Güverte Zabiti (bunlardan biri stajyer de olabilir) bulunmalıdır.” e) 13 sayılı Çizelgesine aşağıdaki 2 numaralı dip not ilave edilmiştir. (EK-5) “2. 500 GT’den küçük gemilerde güverte personelinden 1 kişide Tahditli Telsiz Operatör belgesi bulunması yeterlidir.” MADDE 2- Bu Yönerge, Bakanlık Makamının onayı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönerge hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.