Yolluk Ücretleri

Gümrük İdaresinde yürütülen iş ve işlemler sırasında yükümlülerden tahsil edilen yolluk ücretleri ile ilgili yeknesak bir uygulamanın olmaması, gümrük personelinin işlem yapılacak yere yükümlünün imkanları kullanılarak bizzat getirilip götürülmesine rağmen bazı Gümrük İdarelerince ayrıca yolluk tahsilatı yapılması nedeniyle üyelerimizden gelen şikayetler 12.03.2021 tarih ve 865 sayılı yazımız ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden gelen 29.03.2021 tarih ve 62728105 sayılı cevabi yazıda ; yolluk uygulamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi hususunda Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı  belirtilmiş olup,

Bu çerçevede ;

* Yükümlüler tarafından görevli personelin işlem mahalline götürülüp getirilmesi durumunda yolluk ücreti ödenmemesi,

* Yükümlülerce global/toptan yolluk ödenmemesi,

* Yükümlülerce işlem mahalline gidilmeyen işler için yolluk ücreti ödenmemesi,

hususları öğrenilmiştir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

371_1039_yolluk_cretleri.pdf