Yıllık İşletme Cetveli

Sayın Üyemiz,

İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda; 6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı "Yıllık İşletme Cetvelini" her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmalarının zorunlu olduğu, süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, 2023 yılı içerisinde 5.252 (Beş bin iki yüz elli iki) TL idari para cezası uygulanacağı, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmelerinin önem arz ettiği bildirilmiştir. İlgi yazı ekte sunulmuş olup bilgilerinizi arz ederim.

22_43_sirk_ler_no_22_y_ll_k_i_letme_cetveli.pdf