Yıllık İşletme Cetveli

Sayın Üyemiz,

İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazı ile 6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin,

bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı "Yıllık İşletme Cetvelini" her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmaları zorunlu olduğu, ancak 30 Nisan 2022 tarihinin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle, işletmelerin, 2021 yılına ait yıllık işletme cetvellerini verme süresinin 05 Mayıs 2022 tarihi sonuna kadar uzatıldığı bildirilmiştir. İlgi yazı ekte sunulmuş olup bilgilerinizi arz/rica ederim.

270_1630_sirk_ler_no_270_y_ll_k_i_letme_cetveli.pdf