YETKI DEVRI PROTOKOLÜ HK.

İlgi yazı ile ; Türk bayraklı gemilere sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “ Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Germanischer Lloyd ile 08/07/2005 tarihinde Yetki Devri Protokolü’nün imzalandığı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM :BİLGİ : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri