YETKI DEVRI PROTOKOLÜ HK.

İlgi yazı ile ; Türk bayraklı gemilere sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda hazırlanan ve 1 Ekim 2003 tarih ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre LLOYD’S REGISTER ile Denizcilik Müsteşarlığı arasında 15/04/2005 tarihinde Yetki Devri Protokolü’nün  imzalandığı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM :                   BİLGİ : - Tüm üyeler ( web ) - YK Başkan ve Üyeleri