• Anasayfa
  • |
  • Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (Genelge 2021/7)

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (Genelge 2021/7)

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 31.12.2021 tarih ve E-25032954-100-86346 sayılı yazıda ;  

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması ilgili mevzuatı  maddelerinde yer alan para cezaları, belge ücretleri ve denetim ödemelerine ait 2022 yılında uygulanacak miktarların Yeniden Değerleme Oranında artırılmasına ilişkin 2021/7 sayılı Genelge Ek'te yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

4_4_yeniden_de_erleme_oran_n_n_uygulanmas_genelge_2021_7_.pdf