• Anasayfa
  • |
  • YENI LIMAN HIZMET TARIFELERINE GELEN DÜZELTME.

YENI LIMAN HIZMET TARIFELERINE GELEN DÜZELTME.

Sayın Üyemiz, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin, 01.08.2003 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren ve daha sonra 06.08.2003 tarihinde yapılan değişikliklerle yeni şekli verilen “Yeni Liman Hizmet Tarifeleri” nde, 01-06/08/2003 tarihleri arasında verilen hizmetler için hangi tarifedeki ücretlerin uygulanacağı hususundaki sorularına karşılık, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen cevabi yazının bir örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: 1 Yazı (1 Sayfa) T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü SAYI: B.02.1.DNM.0.11.01.01.150-01 / 1868 ANKARA KONU: Liman Ücretleri Tarifeleri 19 Eylül 2003 VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİNE Mumhane Caddesi Emek İşhanı No: 31/301 80030 Karaköy – İstanbul İLGİ: 05.09.2003 tarih ve 238 sayılı yazınız. İlgi yazı ile 01.08.2003 tarihinde yayımlanan ve daha sonra değiştirilerek 06.08.2003 tarihinde yeni şekliyle ilgili kuruluşlara tebliğ edilen liman ücret tarifelerinden bahisle, 01-06.08.2003 tarihleri arasında verilen hizmetlerde hangi ücretin uygulanacağı hususunda bilgi istenilmektedir. 06.08.2003 tarihinde yeni şekliyle yayımlanan liman ücret tarifeleri, bu tarihten sonra işleme tabi olacak gemiler için geçerli olup, 01-06.08.2003 tarihleri arasında verilen hizmetler için, 01.08.2003 tarihli tarifelerin uygulanması gerekmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim. İmza Ümit CAN Müsteşar a. Deniz Ticareti Genel Müdürü