• Anasayfa
  • |
  • YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLIŞKIN 2006/3 SAYILI TEBLIĞ’DE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ (2007/1) HK.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLIŞKIN 2006/3 SAYILI TEBLIĞ’DE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ (2007/1) HK.

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2007/1)” 20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.06.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’in 9. maddesinde, “Gemi İnşa ve İthali Yatırımları” düzenlenmiş olup, düzenleme aşağıdaki şekildedir: “14/1/1982 tarih ve 2581 sayılı "Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun" kapsamında yer almak kaydıyla; gemi inşası, tadili, onarımı (yüzer havuzlar dahil) ile kısmi gemi inşası için teşvik belgesi düzenlenebileceği gibi, yurt dışından hazır olarak satın alınan gemiler ile yüzer havuzlar için de yeni olmaları kaydıyla teşvik belgesi düzenlenebilir.” Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -GİSBİR TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk -İMEAK DTO Şubeleri -Meclis Başkan ve Vekilleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları