• Anasayfa
  • |
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" 17 Aralık 2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (Karar No:3307)

Söz konusu değişiklik ile diğer hususların yanı sıra 15/6/2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"ın "Öncelikli Yatırım Konuları" başlıklı 17.Maddesinin birinci fıkrasına,

(aa) Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.

(bb) AR-GE ve çevre yatırımları.

bentleri eklenmiş olup Karar'ın tamamı Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

1403_4576_yat_r_mlarda_devlet_yard_mlar_hakk_nda_kararda_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_karar_eimza.pdf