• Anasayfa
  • |
  • YAKLAŞIK MALIYET TESPITI HK

YAKLAŞIK MALIYET TESPITI HK

Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda, Liman Kontrol Tekneleri alımı ile ilgili olarak, yaklaşık maliyete esas teşkil etmek üzere bir adet teknenin maliyetinin içeren tekliflerin kapalı zarf içersinde 26.02.2007 tarihine kadar Müsteşarlıklarına bildirilmesi istenilmektedir. Konu yazı ve Teknik Şartname Ek’te sunulmakta olup, tekliflerin direkt Denizcilik Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : 1 Yazı ve Teknik Şartname DAĞITIM : Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (WEB Sayfasında) - T.C. Başbakanlık - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Denizcilik Müsteşarlığı - GESAD İdari ve Mali İşler Dairesi Başk. - Türk Armatörler Birliği - Vap. Donatanları ve Acen.Dern - İMEAK DTO Şubeleri