VTMIS SEMINERI

İlgi a : T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 08.12.03 tarih ve 07771 sayılı yazısı. İlgi b : 09.12.2003 tarih ve 04098 sayılı sirkülerimiz. Türk Boğazlarında Aralık ayı içerisinde hizmete girecek olan VTMIS sistemi ile ilgili tanıtım semineri, 15/16/17 Aralık 2003 tarihlerinde saat 10.00-13.00 saatleri arasında T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından Odamız konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Bahsekonu eğitimlere kurumunuzdan katılması düşünülen personel adedinin çok ivedi olarak Odamıza bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter