• Anasayfa
  • |
  • VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:395) HK.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:395) HK.

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 395)” 16.01.2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahsekonu tebliğ ile, mükellef ve vergi sorumlularının izahat talebinde bulunmaları üzerine idarenin vereceği yazılı cevaplara (özelgelere) ilişkin müracaatın nereye yapılacağı, yetkili makamın neresi olduğu, özelge talebinin hangi konuları kapsadığı gibi hususlara açıklık getirilmektedir. Ayrıca Mükellefler ile vergi sorumluları, bunların mirasçıları, yetki belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekilleri özelge talebinde bulunabilecekler, Odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, üyelerine bildirmek üzere özelge talebinde bulunamayacak olup, talebin üyelerin kendileri tarafından yapılması gerekmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Sn. Sefer KALKAVAN -Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. -Sn. Erol YÜCEL -GİSBİR TOBB Denizcilik Meclis Bşk. -GESAD -Meclis Başkanlık Divanı -VDAD -Yönetim Kurulu Başk. Ve Üyeleri -İMEAK DTO Şubeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komite Başk.’ları