VDR VE S-VDR HK

Sayın Üyelerimiz, İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 24.08.2005 tarih ve B.02.1.DNM/0.06.140.02 sayılı yazısı. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Seyir Emniyeti Alt Komitesi (NAV)’nin 6-10 Haziran 2005 tarihlerinde düzenlenen 51. Dönem Toplantısı’nda kabul edilen, gemilerde bulunan Sefer Bilgisi Kaydedicisi ve Basitleştirilmiş Sefer Bilgisi Kaydedicilerinden (VDR – Voyage Data Recorders ve S-VDR – Simplified Voyage Data Recorders) kaza sonrasında kaza inceleme uzmanlarının gerekli bilgileri alabilmesine yönelik üreticilerin sağlaması zorunlu hususların yer aldığı 246 numaralı sirküler Ek’te sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-A : SN/Circ.246 No’lu sirküler Örneği (2 Sayfa) DAĞITIM: Gereği: - Tüm Üyelerimiz (WEB)