VARLIK BARIŞI KANUNU HK.

İLGİ: TOBB’un 01.10.2009 tarih ve 28954 sayılı yazısı İlgi yazı ile, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan sürelerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği girişimleri sonucunda 31.12.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığı, değişiklikle ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 30.09.2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları