• Anasayfa
  • |
  • Varış Bildiriminde Beyan Edilen Tarihler

Varış Bildiriminde Beyan Edilen Tarihler

İlgi : T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 15.01.2020 tarih ve E-51307618 sayılı yazısı

İlgi yazı ile; Orta Karadeniz GTBM'nün 03.01.2020 tarihli ve E-50980157 sayılı yazısına atfen Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi Temmuz 2018 tarihi itibariyle tüm limanlarda uygulamaya alınmış olduğu, 16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Gemi Takip Programının kapatıldığı,

Bir gemiye ait girişi yapılan çeşitli tarih bilgilerinin olduğu, bu durumun da gümrük İdarelerinin Varış Bildirimlerinin zamanında yapılmaması gerekçesiyle düzenleyecekleri ceza kararlarında tutarsızlıklar oluşturabileceği, böylelikle uygulamada yaşanacak farklılıklardan kaynaklı mağduriyetlerin yaşana bileceği düşünüldüğünden tüm gümrük idarelerinde uygulamada birliğin sağlanması ve söz konusu zaman sayaçları içerisinden Varış Bildirim süresinin hesaplanması esnasında baz alınması gereken bilgi adının ve/veya bildirim ekranındaki  hanesinin bildirilmesinin talep edildiği, 

Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden ilgili acentenin gelen geminin varışını bildirmesi ile ÖzetBeyanTC modülünde Varış Bildirimi tescili oluşturduğu, "Varışını Bildir" işlemi yapıldığı tarih Varış Bildirimi "Tescil Tarihi"nin ilgili memur tarafından geminin geliş onayı sırasında elle girilen geminin geliş tarih/saati, Varış Bildiriminde yer alan "Varış/Çıkış - Tarih/Saati" alanını (23.07.2019 tarihine kadar bu alan ilgili acente tarafından beyan edilen ETA(Tahmini Varış Zamanı) alanından oluşturulmuştur.), ilgili memurun geliş onayını yaptığı ve sistem tarafından atanan tarih/saat de Varış Bildirimde yer alan "Gümrüğe Sunma Tarihi" alanını oluşturduğu, süre hesaplamaları sırasında yukarıda belirtilen tarihlerin dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

92_292_var_bildiriminde_beyan_edilen_tarihler.pdf