• Anasayfa
  • |
  • Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarımıza Yönelik İlave Destekler hk.

Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarımıza Yönelik İlave Destekler hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 09.12.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın lojistik ve taşımacılık hizmetleri için öngörülmüş olan ilgili destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'a yönelik olarak gerçekleştirilmesi halinde, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

898_3796_uzak_lkeler_stratejisi_kapsam_nda_lojistik_ve_ta_mac_l_k_firmalar_m_za_y_nelik_ilave_destekler_hk.pdf