• Anasayfa
  • |
  • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Bildirimi Hak.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Bildirimi Hak.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin ekte yer verilen 16.03.2022 tarih ve 2818 sayılı yazısında,  Ticaret Bakanlığı'ndan kendilerine iletilen  yazıya atfen, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında hazırlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, görevlendirme olup olmadığı bakılmaksızın teknik düzenlemeler kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı ilgili teknik düzenlemeyi yürüten yetkili otoriteye karşı sorumlu olup faaliyette bulundukları alanı bildirmekle yükümlü oldukları ve söz konusu bildirim yükümlülüğü kapsamındaki Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan ürün gruplarında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ivedilikle bildirimde bulunmalarının gerektiği  belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

230_1540_uygunluk_de_erlendirme_kurulu_lar_bildirimi_hak.pdf