• Anasayfa
  • |
  • ULUSAL ARAMA KURTARMA REHBER ÇALIŞMASI

ULUSAL ARAMA KURTARMA REHBER ÇALIŞMASI

       Sayın Üyemiz       İlgi yazı ile, Denizcilik Müsteşarlığı’nın yazısından bahisle; Araştırma ve Geliştirme (ARGEK) Dönem Toplantısında kararlaştırılan Ulusal Arama Kurtarma Bilgi Bankası ve Rehberi çalışmalarının tamamlanmış olduğu, bahse konu Ulusal Arama Kurtarma Rehberi’nin www.denizcilik.gov.tr/aakkm internet adresinde yer aldığı ve 18.10.2004 tarihinden itibaren web sitesinde yer alan formların kullanılmasına karar verildiği, Bu itibarla, İstanbul Liman Başkanlığı idari hudutları içerisinde meydana gelen bir deniz olayının/kazasının yukarıda belirtilen formlarda (Türk Arama Kurtarma İhbar Formları) belirtilen şekilde ilgili kurum/kuruluşlara duyurulması istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - MARLİM - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - GİSBİR