• Anasayfa
  • |
  • Ukrayna Yurtdisi Muteahhitlik Hizmetleri

Ukrayna Yurtdisi Muteahhitlik Hizmetleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 10.03.2022 tarih ve 2549 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 08.03.2022 tarih ve 72615544 sayılı yazısı ekte sunularak, Ukrayna'da faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarımızın Ukrayna'daki çatışma durumundan zarar görmesi ihtimali ve olası zararların telafi edilmesi kapsamında iş sözleşmelerinin, sigorta sözleşmelerinin, makine-ekipmanlara ait faturalar gibi diğer önemli hususların dikkatle dokümante edilerek, kayıt altına alınmasının elzem olacağının değerlendirildiği ve müteahhitlik firmalarımızın yurtdışında üstlendiği projeler kapsamında gerçekleştirdiği makine-ekipman sevkiyatına ilişkin, "2013/1 Sayılı, Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ"de (Serbest Bölgeler: 2013/1) yer alan ilgili maddeler (madde 18-19) çerçevesinde, bu Tebliğ ile geçici ihracatla yurtdışına gönderilmiş ve süresi dolmaya yakın makine-ekipmana ilişkin süre durdurma başvurusu yapmaları gerektiği bildirilmiş ve bu husus 11.03.2022 tarih ve 207/1505 sayılı Sirkülerimizle duyurulmuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 29.05.2022 tarih ve 5351 sayılı yazısında ise, Ticaret Bakanlığı'nın 24.05.2022 tarih ve 74873518 sayılı yazısının bir örneği ekte sunularak, Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından Rusya'nın askeri müdahalesi sonucunda ortaya çıkan zarar ve kayıpların belirlenmesine yönelik 20 Mart 2022 tarih ve 326 sayılı bir Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayınlandığı belirtilmekte, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile görülen kayıp ve zararlardan hangi Ukrayna Kurumunun sorumlu olduğunun tanımlandığı, kayıp ve zararların tespitinde baz alınacak genel kriterlerin sayıldığı ifade edilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin söz konusu yazısı ve yazıda belirtilen Ticaret Bakanlığı yazısı ve ekinde yer verilen Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

421_2117_ukrayna_yurtdisi_m_teahhitlik_hizmetleri.pdf