ÜCRETLER HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 13/2/2009 tarih 27140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve yapılacak iş ve işlemlere yönelik 2009 ücret kalemlerinin (Tersane İşletme/Kısmi İşletme İzni,Tekne İmal Alanı İşletme/Kısmi İşletme İzni, Çekek alanı için İşletme/Kısmi İşletme İzni, Yerleşim Planı Onayı, Yüzer Havuz İşletme İzni; v.b.) belirlenerek www.denizcilik.gov.tr adresinde yayımlandığı bildirilmekte olup; söz konusu ücret kalemleri Ek’te sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: Ücret Kalemleri (1 Sayfa) GEREĞİ : BİLGİ: -Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Meslek Komite Başkanlar -Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR Derneği - GESAD - KOSTBİR - DTO Şubeler