• Anasayfa
  • |
  • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/46)

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/46)

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2020/46) " Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ'in 15.Maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak; 2021 yılı için tütün ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri;

a) Toptan Satış Belgeleri:490,00-TL (dokuzbindörtyüzdoksan Türk Lirası),

b) Perakende Satış Belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 490,00-TL (dörtyüzdoksan Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 325,00-TL (üçyüzyirmibeş Türk Lirası),

3) Diğer mahallerde 120,00-TL (yüzyirmi Türk Lirası),

c)  Açık Alkollü İçki Satış Belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2.040,00- TL (ikibinkırk Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 785,00-TL (yediyüzseksenbeş Türk Lirası),

ç) Nargilelik Tütün Mamülü Sunum Uygunluk Belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 5.000,00-TL (beşbin Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 4.560,00-TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası)

şeklinde belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim

 

8_5_t_t_n_mamulleri_ve_alkoll_i_kilerin_sat_na_ve_sunumuna_ili_kin_usul_ve_esaslar_hakk_nda_tebli_.pdf