TÜRK-RUS İŞ KONSEYI

İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 8 Nisan 2004 tarih ve 0798 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, Rusya Federasyonu, Sverdlosk Bölgesi’nden “Ural Ticaret ve Sanayi Odası”nın organizasyonunda oluşturulan bir işadamları heyetinin 26-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’a gelerek bir takım temas ve görüşmelerde bulunacağı, Ural TSO heyeti ile işadamlarımızı bir araya getirmek amacı ile İş Konseyi tarafından 27 Nisan 2004 Salı günü. 10:00-13:00 saatleri arasında İstanbul Lamartine Lafayette Salonunda kısa bir açılış toplantısını takiben ikili görüşmelerin düzenleneceği, sözkonusu etkinliğe katılmak isteyenlerin Ek’te yer alan katılım formunu doldurarak en geç 22 Nisan 2004 tarihine kadar DEİK’e (Faks:0212 270 30 92 / 270 35 92 / email: sarikan@deik.org.tr) iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat Tuncer Genel Sekreter EK -Katılım Formu -Firma Bilgileri