• Anasayfa
  • |
  • TÜRKIYE-KAMERUN 1. DÖNEM PROTOKOLÜ

TÜRKIYE-KAMERUN 1. DÖNEM PROTOKOLÜ

İlgi: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2003 tarih ve 320002364 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, 5-7 Ağustos 2003 tarihleri arasında Yaunde’de gerçekleştirilmiş olan Türkiye-Kamerun 1. Dönem Toplantısı çerçevesinde imzalanan KEK Protokolündeki hususlar aşağıda belirtilmiştir. “Gemi Yapım ve Onarımı” Kamerun tarafı, Türk tarafına bir Kamerun gemi onarım şirketinin (CNIC) mevcudiyetinden bahsederek, anılan şirketin faaliyetlerin genişletilmesi ve başka bir alana transferinin sözkonusu olduğunu belirtmiştir. Türk tarafı, bu proje ile ilgilendiğini belirterek, sözkonusu şirket ile temasa geçmeyi kararlaştırmıştır. Türkiye Kamerun’un her türlü balıkçı teknesi, nakliye gemisi ve yat ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu belirtmiştir. “Deniz Ulaştırması” Taraflar, mal ve yolcu deniz taşımacılığı, limanların işletilmesi ve donatılması, denizcilik eğitimi, gemi yapım ve onarımı alanlarında işbirliği bağlarının tesis edilmesi hususunda ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Bu anlamda, Kamerun Tarafı, Kribi ve Limbe Limanları gibi başlıca projeler konusunda Türk Tarafını bilgilendirmiştir. Taraflar, deniz taşımacılığı alanında bir İşbirliği Anlaşmasını müzakere etmeyi kararlaştırmışlardır. Bilgilerinizi rica ederiz Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter