• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Ulaştırma Filosunun NSPA’ dan Yararlandırılması Hk.

Türkiye Ulaştırma Filosunun NSPA’ dan Yararlandırılması Hk.

        İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.)'nin 10.05.2017 tarih ve 7707 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bir yazı ile ilgili olarak, ülkemizin üyesi olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO)'nde 1952 yılından beri aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği ve önemli bir müttefik olarak değerlendirildiği, NATO çalışmaları örgüt dışında kalan ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma amacı ile kurulmuş olsa da günümüzde söz konusu örgütün faaliyetleri bu kapsamın ilerisine giderek terörizmle mücadele, afet ve tabi olaylara müdahale, uzay çalışmaları, siber savunma vb. değişik alanlarda müttefik ülkelerin savunma kapasitelerinin arttırılmasını amaçlandığı,

 

Günün şartlarına uygun olarak NATO sivil olağanüstü hal yapılanmasına giderek bu çalışmalara daha geniş yer verdiği, örgütün faaliyetlerinin yerine getirilmesinde sivil kaynakların yeri son dönemde arttığı ve  bu kaynakların kullanımına yönelik 1958 yılında NATO İkmal ve Bakım Ajansı (NAMSA)'nın kurulduğu, 2012 yılında yapılan NATO reformu neticesinde adı NATO Destek Ajansı (NSPA) şeklinde değiştirilen kuruluşun Lüksemburg'da faaliyet gösterdiği,

 

NSPA müşterilerine ikmal, bakım, tedarik nakliye, mühendislik, harekât alanlarında üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin barış ve harekatta ihtiyaç duyabileceği ofis malzemelerinden, araç ve silah malzemelerine kadar her türlü mal ve harekât alanında yemek ve barınma hizmetlerinden havaalanı kurulum ve bakımına kadar her türlü hizmetleri tedarik ettiği,

 

Müşterileri tarafından finanse edilen NSPA fonlarına ülkemizden de katkı sağlandığı ve ülkemizin askeri ihtiyaçları için NSPA' dan her yıl 30-50 Milyon Avro arası alım yapıldığı, söz konusu kuruluşun yıllık cirosunun ise yaklaşık 1,5 Milyar Avro civarında olduğunun tahmin edildiği, 10.000 üzerinde üyeye sahip olan NSPA' ya ülkemizden sadece 650 firmanın kayıtlı olduğunun tespit edildiği,

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından stratejik kara, hava ve deniz ulaştırması, akaryakıt nakli, depolaması ve işletilmesi, inşa, bakım, ikmal vb. yan kollarda faaliyet gösteren NSPA faaliyetlerinden ülkemizin daha fazla pay alabilmesinin hedeflendiği,

 

Ulaştırma sistemleri ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların NSPA veri tabanına kayıt olmalarından, kaynak arşivine müracaat ve kaydın kesinleşmesi aşamalarında MSB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının ilgili birimleriyle temasa geçilmesi ve gerekli sertifikaların alınması işlemlerinde koordinasyon Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yürütüleceği,

Stratejik kara, hava ve deniz ulaştırması, akaryakıt nakli, depolanması ve işletilmesi, inşa, bakım, ikmal vb. yan kollarda faaliyet gösteren NSPA faaliyetlerinden ülkemiz ulaştırma sektörünün daha fazla pay alabilmesi için ilgili sektörlerin konu hakkında bilgi sahibi olmalarının önem arz ettiği,

 

Bu kapsamda  konu ile ilgilenen Üyelerimizin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (0 312 258 23 23) ile irtibata geçmeleri istenmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz / rica ederiz.

                                                                                                                       Saygılarımızla

 

                                                                                                                        Murat TUNCER

                                                                                                                        Genel Sekreter             

EKLER:

EK-1: İlgi yazı (2 sayfa)                                               

    

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                                           Bilgi:

Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)Sn. Sefer KALKAVAN TOBB DTO'ları Konsey Başkanı
Türk Armatörler BirliğiMeclis Başkanlık Divanı
S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiSn. Erol YÜCEL TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.
Meslek Komitesi Başkanları
İMEAK DTO Şubeler
TÜRKLİM
GESAD
GİSBİR
KOSTBİR
YAGESAD
UND
KOSDER
ROFED
UTİKAD
TÜRK LOYDU
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
Gemi Tedarikçiler Derneği
Gemi Yakıt İkmalciler
WISTA Türkiye Derneği
Gemi Mühendisleri Odası
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
Türk Armatörleri
Gemi Sahibi Firmalar

 

345_1872_Sayi_1872_Sirku_345.pdf