• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar

Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında 16.03.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar konulu Genelge yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelge'de ; kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyaya ilişkin olarak gerek taşıtın kara kapısından girişinden önce gerekse girdikten sonra herhangi bir beyanda bulunulmaması durumunda yapılacak işlemler açıklanmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

329_924_t_rkiye_g_mr_k_b_lgesi_ne_herhangi_bir_beyan_vermeden_giren_ta_tlar.pdf