• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Fransa VII. Dönem ETOK-JETCO Toplantısı Hk.

Türkiye-Fransa VII. Dönem ETOK-JETCO Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 14.11.2022 tarih ve 11964 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 10.11.2022 tarih ve 79865031 sayılı yazısına atfen, Türkiye-Fransa Yedinci Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK) Toplantısının Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ile Fransa'nın Dış Ticaret, Ekonomik Çekicilik ve Yurtdışındaki Fransız Vatandaşlarından Sorumlu Bakan Sayın Olivier Becht'in eş başkanlıklarında, 30 Kasım 2022 tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda; Birliklerince hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Fransa ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususlara ilişkin görüşlerin en geç 18 Kasım 2022 Cuma gününe kadar yazılı olarak TOBB'a (anara.daylan@tobb.og.tr ) iletilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

836_3624_t_rkiye_fransa_v__d_nem_etok_jetco_toplant_s_hk.pdf