• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizmin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizmin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Anlaşması

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizmin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3422)", 13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 Bahse konu anlaşma ile;

- Tarafların ülkelerinde turizm yatırım fırsatlarını teşvik ederek, turizm yatırımı ve turizmle ilişkili ürünlerin ticareti için yeni fırsatların ortaya konulması için çaba gösterilmesi,

- Sergiler, konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve tarafların ülkelerinde düzenlenecek ve böylece turizmin geliştirilmesine katkı sağlayacak ve ortak bir turizm vizyonu geliştirecek tanıtma gezileri gibi ortak etkinliklerin düzenlenmesi,

- Tarafların kendi ülkelerinde turizm eğitimini geliştirmeleri için kamu ve özel eğitim olanakların teşvik edilmesi,

- Turizm planlamasında ve hizmetlerinde yenilikçi deneyim ve teknoloji değişimi ve paylaşımın yapılması,

- Turizmle ilgili uluslararası forumlarda ve organizasyonlarda işbirliği yapılması,

- Turizm sektörüyle ilgili olarak istatistik, enformasyon materyalleri, turistik destinasyon bilgileri ve ortak menfaatlerine olacak bilgilerin paylaşımının teşvik edilmesi ve desteklenmesi,

hususlarında, eşit haklar ve karşılıklı menfaatler temelinde iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu Milletlerarası Andlaşma'nın tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümünde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

39_213_t_rkiye_cumhuriyeti_h_k_meti_ile_pakistan_islam_cumhuriyeti_h_k_meti_aras_nda_turizmin_geli_tirilmesi_ve_kolayla_t_r_lmas_anla_.pdf