• Anasayfa
  • |
  • TÜRKIYE – MISIR 4.TUR DENIZCILIK İSTIŞARELERI HK.

TÜRKIYE – MISIR 4.TUR DENIZCILIK İSTIŞARELERI HK.

İlgi yazı ile; Türkiye – Mısır 4.Tur Denizcilik İstişarelerinin 8-9 Ocak 2009 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü; hazırlanacak olan program, gündem ve heyet listesi bilgilerinin bilahare iletileceği ifade edilmiş olup, anılan Toplantı’ya Odamızca katılım sağlanması ve gündeme ilişkin önerilerimizin bildirilmesi istenmektedir. Odamız görüşünü oluşturmak üzere konuya ilişkin değerlendirmelerinizin ivedi olarak bildirilmesini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR Derneği - GESAD - Meslek Komite Başkanları - DTO Şubeler